Elinkaarihankkeet ja -palvelut takaavat hyvät olosuhteet

Caverionin elinkaarihankkeet ja -palvelut

Elinkaarihankkeet ja -palvelut on konsepti, jossa Caverion ottaa täyden vastuun asiakkaan kiinteistöjen ja kiinteistöteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

  • Takaamme kiinteistön toiminnallisuuden, energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman jopa 25 vuoden sopimuskaudelle. 
  • Ylläpidämme kiinteistöjä elinkaaritehokkaasti ja huolehdimme kiinteistön korjausvelan hallinnasta. 
  • Meillä on kokemusta elinkaarihankkeiden toteuttamisesta lähes 20 vuoden ajalta. 

Vastaamme toteuttamissaan elinkaarihankkeissa talotekniikan suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sovitun palvelujakson ajan.  Elinkaarisopimuksen palvelujakson kesto on yleensä 20 - 25 vuotta. Vastaamme kohteen käytettävyydestä, olosuhteista, energian kulutuksesta ja kohteen kunnosta koko palvelujakson ajan. 

Optimoidaan elinkaaren aikaiset kustannukset ja taataan turvalliset olosuhteet

Kiinteistön, rakennuksen, rakenteiden sekä teknisten laitteiden ja järjestelmien ylläpito perustuu suunnitelmalliseen ennakoivaan huoltoon ja kunnossapitoon sekä 24/7-palveluna toimivaan tekniikan ammattilaisten suorittamaan etävalvontaan.

Kunnossapitoa varten määritellään sopimuksen alkaessa kunnossapito-ohjelma, PTS-suunnitelma, jonka noudattamisella varmistetaan kohteen kunnon säilyminen sopimuksen mukaisena myös sopimuksen päättyessä ja vastuun kohteesta siirtyessä tilaajalle ja käyttäjille.

Konseptissa Caverion on asiakkaan valittu kumppani suunnitteluvaiheesta aina elinkaaren loppuun asti. Konseptin avulla voidaan optimoida koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Asiakkaalle, esimerkiksi kunnalle, tulevat kiinteistön käyttökustannukset ovat näin tiedossa koko elinkaarisopimuksen ajalle ja ne on siten helppo budjetoida. Kustannuksiin ei tule yllätyksiä. Mahdollisten riskien hallinnasta vastaa Caverion, joten asiakas voi aina keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Esimerkiksi Kuopion Kuntolaakson monitoimitalossa Caverionin vastuu olosuhteista ulottuu aina kiekkokaukalon jään kuntoon asti. 

Lue lisää Kuntolaaksosta

Asiakkaan kokemus: Nummikeskus, Hämeenlinna

"Yhteistyöprojektin aikana käsitykseni Caverionista vahvana toimijana vahvistui. Voisin suositella Caverionia joustavan toimintamallin, asiakkaiden kuulemisen ja luvattujen asioiden toteuttamisen vuoksi. Asiakasportaali on erittäin sujuva tapa hoitaa asioita käyttäjän ja tuottajan välillä." 
Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja


Tutustu myös muihin referensseihimme.

Public–Private Partnership

Tuotamme PPP-palveluita valtakunnallisesti. Caverionin ja Suomen ensimmäinen kiinteistöalan PPP-hanke on Kaivomestarin uimahalli Espoossa, joka on ollut toiminnassa jo yli 15 vuotta. Koko Suomen kattavan palveluverkostomme avulla korkea osaamisemme on käytössä koko maassa ja näin varmistamme korkealaatuisen palvelun kaikkialla.

Tuotamme kaikki PPP-palvelun kannalta olennaiset osat alkaen suunnittelusta ja päätyen olosuhteiden ja käytettävyyden johtamiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Johtamissamme PPP-hankkeissa näkyy alan kattavin osaaminen ja ratkaisut, jotka ovat eettisiä, kestäviä ja oikea-aikaisia.

Asiakkaanamme voit luottaa, että sopimuksenmukaisuus toteutuu 24/7 ja voit näin ollen keskittyä omaan ydinosaamiseen – oli se sitten opetus, terveydenhuolto tai mikä tahansa julkisyhteisön lisäarvoa tuottava palvelu.

Elinkaarihallinta - kokonaisvastuu halutuista olosuhteista ja toiminnoista

Tuotamme palveluita kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hyvin johdettu kiinteistö säilyttää arvonsa ja antaa käyttäjille mahdollisuudet toimia terveessä ja turvallisessa ympäristössä. Hyvin johdetun kiinteistön toiminnan ennustettavuus lisää kiinteistöihin sijoittavan mahdollisuutta tehdä suunnitelmia pitkälle aikavälille ja maksimoida kiinteistön potentiaali.

Tuotamme kaikki kiinteistön tarvitsemat palvelut ja otamme kokonaisvastuun halutuista olosuhteista ja toiminnoista. Näin kiinteistön omistajat resursseja vapautuu esim. vuokralais- ja käyttäjäyhteistyöhön. Kokonaisvastuun avulla meidän on mahdollista huolehtia, että kiinteistön toiminnallisuus on aina halutulla tasolla.


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä

Jani Orava
Liiketoimintapäällikkö, elinkaari- ja allianssihankkeet 

puh. 040 746 1608
jani.orava@caverion.com

Referenssejä