16.05.2022 Pörssitiedote

Botnia Mill Servicen liiketoiminta jaetaan Caverionille ja Metsä Fibrelle

Caverion Industria Oy ja Metsä Fibre Oy ovat sopineet järjestelystä, jossa Metsä Fibre Oy ottaa vastatakseen sellutehtaidensa ja Rauman sahan kunnossapitotoiminnan sekä niihin liittyvät korjaamo- ja suunnittelupalvelut. Toiminnot ovat tällä hetkellä osapuolten yhdessä omistaman Oy Botnia Mill Service Ab:n tuottamia. Järjestely toteutetaan liiketoiminnan luovutuksella, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 lopussa. Osana järjestelyä Caverion Industria Oy ostaa kaikki Metsä Fibre Oy:n omistamat Oy Botnia Mill Service Ab:n osakkeet. Kauppahintaa ei julkisteta.

"Jatkamme pitkäaikaista yhteistyötämme ja palveluiden tuottamista Metsä Fibrelle ja kasvatamme samalla Design & Advisory -yksikköämme. Nyt toteutettava järjestely vahvistaa kehitystyötämme asiantuntijapalveluissa, erityisesti digitaalisten ratkaisuiden kehittämisessä", toteaa Elina Engman, Caverion Teollisuuden divisioonajohtaja.

Botnia Mill Servicen henkilöt, jotka työskentelevät Metsä Fibren Rauman, Joutsenon, Kemin ja Äänekosken sellutehtailla ja Rauman sahalla sekä hallinto- ja tukitoiminnoissa (yhteensä noin 350 henkilöä), siirtyvät 1.1.2023 alkaen liikkeenluovutuksella Metsä Fibren palvelukseen. Lisäksi Metsä Fibrelle siirtyy kunnossapitotoiminnan käyttö- ja vaihto-omaisuus. Botnia Mill Servicen kyseisen kunnossapitoliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2021 oli noin 60 milj. euroa ja sen vaikutus Caverion-konsernin EBITA:an oli noin 4,2 miljoonaa euroa.

Yhteensä noin 40 henkilöä Botnia Mill Servicen Tampereen, Kuopion, Oulun, Rovaniemen ja Vantaan toimipisteiden Design & Advisory -yksiköistä jatkavat Botnia Mill Servicen palveluksessa.

Transaktiolla ei ole vaikutusta Caverionin vuoden 2022 tulosohjeistukseen, eikä sillä ole olennaista vaikutusta Caverionin rahoitusasemaan.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus, puh. 050 351 4673, elina.engman@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: