Caverionin työntekijä
Timo Sedig,
08.06.2021
Blogi

Lämpölaitosautomaatio kuntoon – Mitkä kolme hyötyä näkyvät välittömästi?

Automaatioratkaisut ovat tärkeitä työn helpottamisen ja taloudellisuuden tehostamisen välineitä lämpölaitoksissa. Olipa kyseessä uuden laitoksen rakentaminen tai vanhan saneeraus, listasimme oikein tehdyn lämpölaitosautomaation kolme suurinta hyötyä.  

Turpeenkäytön vähentäminen energiantuotannossa aiheuttaa lähitulevaisuudessa laajoja uudistustarpeita lämpölaitoksiin. Lisäksi tuotantokapasiteettia lisätään rakentamalla jatkuvasti uusia, taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä laitoksia, joissa perinteisiä polttoaineita korvataan uusilla. Laitosinvestoinnin toteuttaminen tai vanhan lämpölaitoksen saneeraus on oikea hetki varmistaa, että myös automaatiojärjestelmät toimivat niin, että ne todella helpottavat laitoksen käyttäjien arkea. Tässä kolme hyötyä, jotka saat optimoidusta lämpölaitosautomaatiojärjestelmästä. 

1. Keventynyt työkuorma laitoksen käyttäjille 

Kaikista lämpölaitoksista löytyy jonkinlainen automaatiojärjestelmä, jonka tarkoitus on helpottaa laitoksen käyttäjien arkea ja mahdollistaa laitoksen miehittämätön käyttö. Usein näitä järjestelmiä ei kuitenkaan ole ohjelmoitu niin kattavasti kuin voisi. Laitoksen käyttäjät joutuvat edelleen hoitamaan manuaalisesti tehtäviä, joista automaatio voisi huolehtia. 

Tilanteita, joissa automaatiota voisi hyödyntää tehokkaammin, voi olla vaikea paikantaa ilman ammattilaisen apua. Asiantuntijan avulla on kuitenkin mahdollista selvittää, missä kaikessa automaatio voisi käyttäjiä tukea.  

Tyypillinen kehityskohta on prosessin raja-arvojen valvominen ja valvonnan perusteella suoritettavien säätötoimenpiteiden operointi manuaalisesti, jolloin työaikaa menee hukkaan mittareita tuijotellessa. Käyttäjien tietojen perusteella tunnistamme indikaattorit, jotka viestivät toimenpiteiden tarpeesta. Sen jälkeen automaatio koulutetaan huomaamaan oikeat merkit ja reagoimaan näihin tilanteisiin asianmukaisella tavalla. 

Laitoksen käyttäjien asiantuntijuus ja aika on arvokasta. Oikein säädetyillä automaatiojärjestelmillä tämä kallisarvoinen resurssi vapautuu käytettäväksi niihin asioihin, jotka todella vaativat ihmisen huomiota. 

2. Automaatioratkaisuja sinun ehdoillasi 

Hyvin tehty automaatio säästää aikaa, rahaa ja laitoksen käyttäjien hermoja. Jos järjestelmät eivät kuitenkaan palvele käyttäjäänsä oikein, mitään ei säästetä. Liian monimutkaiset, vaikeakäyttöiset tai aikaa vievät automaatioprosessit pikemminkin tuhlaavat aikaa ja asettuvat poikkiteloin sujuvan työskentelyn tielle. 

Välillä vanhat, hyväksi koetut manuaaliset työskentelytavat todella ovat paras ratkaisu, mutta laitoksen käyttäjien tarpeisiin optimoitujen automaatiojärjestelmien kohdalla huoli työnteon vaikeutumisesta on turha. Automaation ei pitäisi tuoda mukanaan mitään ylimääräistä, hankalaa tai peruuttamatonta. Hyvin rakennetun automaatiojärjestelmän saa aina myös kytkettyä pois päältä, jos manuaaliseen käyttöön halutaankin väliaikaisesti palata. 

Olemme ylpeitä siitä, että tarjoamme asiakkaillemme jatkuvaa tukea myös automaatiojärjestelmien käyttöönoton jälkeen. Olemme tavoitettavissa ongelmatilanteissa ja teemme tarvittaessa säätöjä järjestelmään, jotta automaatio todella palvelee käyttäjiään. 

3. Laitoksen hyötysuhde nousuun 

Lämpölaitokset joutuvat käyttöikänsä aikana kovalle koetukselle esimerkiksi ympärivuorokautisen tuotannon ja laidasta laitaan vaihtelevan kulutuksen ja sen vaatimien säätöjen takia. Automaatio pystyy usein vastaamaan näihin haasteisiin manuaalista työtä tehokkaammin. Näin kevennetään laitokseen ja sen käyttäjiin kohdistuvaa kuormaa. 

Automaatio auttaa optimoimaan laitoksen hyötysuhteen. Hyötysuhteen parantamisen tulokset näkyvät sekä ympäristöystävällisyydessä että taloudellisissa säästöissä. Hyötysuhdetta voidaan valvoa seurantaohjelmalla, joka tarkkailee esimerkiksi hukkalämpöä, palamisen puhtautta ja sähkönkulutusta.  

Jos raja-arvot ylittyvät, käyttäjä saa järjestelmältä ilmoituksen. Näin käyttäjän tarvitsee vaivata päätään raja-arvojen seuraamisella vain silloin, kun häneltä vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä.  

Käyttäjälähtöistä automaatiota laitoksesi tarpeisiin 

Uskomme, että kaikissa projekteissa tärkein palaute tulee käyttäjiltä. Teemme lämpölaitosautomaatiota 15 vuoden kokemuksella, ja sen turvin osaamme huomioida automaation helppokäyttöisyyden ja järjestelmien luotettavuuden kaikessa, mitä teemme. 

Automaatiotiimimme on harjaantunut löytämään jokaisen kohteen yksilölliset tarpeet ja vastaamaan niihin. Näin rakentuu automaatiojärjestelmä, joka toimii vakaana kumppanina lämpölaitoksen arjessa. 

Timo Sedig
Yksikönpäällikkö, Caverion Industria
 

Katso myös