Vaikuttavuutta teollisuuden investointi- ja kehityshankkeiden esittelyihin visuaalisella viestinnällä

Teollisuuden investointi- ja kehityshankkeissa on hankkeen eri vaiheissa vakuutettava sidosryhmiä ja…

Teollisuuden investointi- ja kehityshankkeissa on hankkeen eri vaiheissa vakuutettava sidosryhmiä ja oman organisaation henkilöstöä hankkeen luomista mahdollisuuksista, hyödyistä ja eduista. Perinteiset piirrustuksilla esitetyt tai sanoilla kuvatut investointi- tai kehityshankkeet voivat olla monitulkintaisia. Me teemme tarinasi näkyväksi ja kerromme sen helposti ymmärrettävällä tavalla.

3D-malleilla, havainnekuvilla ja tarinallisilla animaatioilla esitetyt hankkeet tuovat suunnitelmat eloon ja viestivät hankkeen tarinan selkeästi ja johdonmukaisesti. Hankkeen kokonaisuus hahmottuu havainnekuvissa ja tarinallistetussa animaatiossa. Näin saavutetaan yhteinen ymmärrys hankkeen tavoitteista ja vaikutuksista.

Näe. Koe. Vaikuta.

Tarinan selkeäksi ja ymmärrettäväksi tekeminen on keskeistä investointi- ja kehityshankkeissa. Tämän vuoksi visuaalista viestintää hyödynnetään jo investointipäätöstä edeltävässä vaiheessa. Visuaalisen viestinnän avulla pystytään saavuttamaan laajempaa ja syvempää ymmärrystä investointi- ja kehityshankkeista, kuin perinteisillä piirrustuksilla. 3D-malleilla, havainnekuvilla ja animaatioilla tuomme suunnitelmat eloon. Tietoisuus ja ymmärrys kasvaa, kun kaikille osallisille annetaan mahdollisuus nähdä ja kokea. Osallistaminen parantaa myös merkittävästi muutosmyönteisyyttä.

"Animaation avulla olemme pystyneet helpottamaan tiedonjakoa sekä selkeyttämään hankkeeseen liittyvää viestintää"

-Risto Pieviläinen, engineerig manager, CNGR Finland

 
Caverion-CNGR.jpg
 

Teollisuuden investointien ja hankkeiden viestinnän asiantuntija

Vahva tekninen osaamisemme sekä teollisuudessa että visuaalisessa viestinnässä mahdollistaa havainnollistavan, selkeän ja informatiivisen tarinankerronnan. Visuaalisen viestinnän avulla suunnitteluvaiheessa olevat teolliset ympäristöt, tuotantoprosessit tai tuotemallit heräävät eloon virtuaalisesti. 

Visuaalisen viestinnän hyödyntäminen tuo hankesuunnitelmat ymmärrettävään muotoon. Ymmärrettävyyden myötä säästetään myös hankkeen esittelijän ja potentiaalisen päättäjän aikaa. 

Ota yhteyttä, niin tehdään iso kuva näkyväksi.

 
 

Ota yhteyttä

Toni Uunila
Toni Uunila
District Manager | Design & Advisory
 

 

Ota yhteyttä ja kerromme tarkemmin.

 

Katso myös

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Selaa blogiamme