Valvomojärjestelmät

Valvomoissa tarvitaan esitystekniikkaa, kun halutaan esittää tietoa useasta järjestelmästä joko isolle ruudulle tai seinälle, tai kun halutaan siirtää kuvaa eri ohjelmalähteistä usealle työpisteelle.

Turvallisuusvalvomot ovat tyypillisiä valvomokohteita. Myös operaattori-, energia- ja talotekniikkaympäristöissä tarvitaan valvomoita, joissa voidaan helposti seurata järjestelmien tilannetta reaaliajassa.

Videoseinät voidaan toteuttaa käyttäen erittäin ohutreunaisia LED-näyttöjä, jotka soveltuvat 24/7 käyttöön. LED-tekniikan etuna valvomoissa on näyttöjen pitkäikäisyys ja lyhyt vasteaika.

Esitysmateriaali tuodaan videoseinälle prosessorien kautta. Videoseinäprosessorit pystyvät käsittelemään useita ohjelmalähteitä ja jakamaan niiden kuvaa videoseinällä lähes täysin rajattomasti ja vapaasti.

Ohjelmalähteiden ei tarvitse sijaita varsinaisen valvomon sisällä, vaan ne voidaan sijoittaa erilliseen laitetilaan, jolloin saadaan helpommin hallittua niiden aiheuttama lämpökuorma ja melu.

Videoseinät soveltuvat erityisen hyvin erilaisiin valvomoihin

  • Kiinteistövalvomot
  • Operaattorikeskukset
  • Energiayhtiöiden valvomot
  • Tuotantolaitosten valvomot

Pyydä tarjous tai lisätietoja