Opetustilat

Opetussuunnitelmien ja opetustapojen uudistuminen  asettaa täysin uudenlaisia vaatimuksia opetustiloille. Opetusmateriaali on verkossa ja ohjelmalähteinä käytetään jopa oppilaiden omia mobiililaitteita. Esityksiä pitää pystyä tallentamaan ja jakamaan verkon yli toisiin oppilaitoksiin tai sisäverkkoon.

Opetustiloissa puheäänen vahvistus on usein tarpeen, koska tilat ja opetusryhmäkoot ovat kasvaneet. Puheen vahvistuksen avulla varmistetaan, että opettajan ääni kuuluu eikä jatkuva kovaan ääneen puhuminen aiheuta äänen menetystä.

Pyydä tarjous tai lisätietoja