Konferenssijärjestelmät

Kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat tarvitaan joustavaa ja helppokäyttöistä keskustelujärjestelmää.

Kuntien ja kaupunkien päätöksentekoelinten kokouksissa on mukana usein kymmeniä ihmisiä. Keskustelun etenemisen on oltava kokouksen aikana sujuvaa ja hallittua. Mikrofonijärjestelmän täytyy olla niin yksinkertainen ja luotettava, että laitteisto on kokouskäytäntöjen luonnollinen osa.

Kokouksen eteneminen asialistan aiheesta toiseen sujuu käyttäjän avustuksella ja tarvittava informaatio näkyy halutulla tavalla. Äänestykset käynnistyvät ja niiden tulokset ovat välittömästi nähtävillä.

Tarvittaessa mikrofonijärjestelmään voidaan yhdistää automaattinen kamerajärjestelmä, jolloin kamera seuraa kulloinkin puhuvaa henkilöä.

Kokouksen jälkeen on mahdollista saada raportti esimerkiksi osallistujien puhe- ja läsnäoloajoista tai äänestyksistä tuloskoosteineen  Raportti voidaan toimittaa tarvittaessa automaattisesti sähköpostilla vaikka pdf- tai PowerPoint-muodossa.


Pyydä tarjous tai lisätietoja