Infojärjestelmät

Infojärjestelmät, Digital Signage, mielletään usein ainoastaan mainoskanaviksi. Infojärjestelmiä käytetään kuitenkin paljon sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä kertomaan ajankohtaisista asioista tai antamaan tilannetietoa esimerkiksi tuotannosta, myynnistä ja aikatauluista. Info-järjestelmä voi koostua yksittäisistä näytöistä tai se voi olla maan kattava iso järjestelmä, jota hallitaan keskitetysti yhdestä paikasta.

Järjestelmään on helppo yhdistää kokoustilojen varausjärjestelmä, jolloin info-näytöillä voidaan näyttää kokouskeskuksessa tai aulatilassa, mitkä huoneet ovat varattuina ja kenelle.

Luotettava ja laadukas infojärjestelmä koostuu aina muokattavasta ohjelmistosta ja esityslaitteesta, joka voi olla erillinen laite tai näytön sisäinen tietokone.

Infojärjestelmää voidaan käyttää apuna,
kun viestitään esimerkiksi:

  • Tuotantotilanteesta
  • Myynnin seurannasta
  • Aikatauluista ja tapahtumista
  • Kokoustilojen varaustilanteesta
  • Yhteisöä koskevista ajankohtaisista teemoista.

Pyydä tarjous tai lisätietoja