Auditorio- ja monitoimitilajärjestelmät

Isoissa tiloissa esitystekniikan merkitys on erittäin suuri, koska esitykset sisältävät nykyään paljon verkosta esitettävää videomateriaalia. Tilaisuuksien taltiointi ja siihen liittyvät kamera- ja äänentoistojärjestelmät ovat myös yleistyneet.

Esittäjien pitää pystyä kytkeytymään järjestelmään useilla erityyppisillä laitteilla, ja kaiken pitää olla helppokäyttöistä, koska  tilaisuuksissa on harvoin mukana tekniikkaa ohjaavaa henkilöä.


Pyydä tarjous tai lisätietoja