Caverionin johto- ja hallinnointielimet

Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti Caverion Oyj:n johto- ja hallinnointielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallituksen työtä tukevat sen kaksi valiokuntaa, henkilöstövaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

govbodies_fi_v2-01.jpg