Etähallintapalvelun avulla talotekniikka on enemmän kuin osiensa summa

Etahallinta helpottaa arkeasi


Etähallintapalvelut muodostavat kokonaisuuden, joka osana energianhallintaa tarjoaa asiakkaalle loistavan tiedolla johtamisen työkalun. Jatkuvien palveluiden ansiosta kohdekiinteistöjen teknisten käyttöhenkilöiden on helppo lähestyä asiantuntijoitamme sekä valvomon asiantuntijoita talotekniikan toimintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Hälytysvalvonnalla varmistetaan kiinteistösi toiminnan häiriöttömyys

Hälytysvalvonta on yksi keskeisimpiä osia kiinteistön talotekniikan toiminnan jatkuvassa varmistamisessa.

Hälytysvalvonnalla varmistetaan, että kohdekiinteistön vikatilanteisiin reagoidaan vian vaatimalla kiireellisyydellä ja kohteeseen lähetetään vastaava asiantuntija. Valvomon asiantuntijamme arvioivat jokaisen hälytyksen vaatimat toimenpiteet. Suuri osa vioista voidaan hoitaa etähallintakeskuksesta etähallinnan avulla tai saada vikatilanne hallintaan siten, että kohteessa ei tarvita toimenpiteitä päivystysaikana. Konkreettisimmillaan hälytysvalvonnan hyöty näkyykin huollon kohteeseen suorittamien huoltokäyntien vähentymisenä ja siten myös kustannusten pienemisenä.

Arvioi Caverionin hälytyskäyntilaskurilla, millaisia vuosittaisia säästöjä voit saavuttaa ottamalla kiinteistössäsi käyttöön etähallinnan.

Caverionin etähallintakeskuksen toimenpiteet raportoidaan aina asiakkaalle ja siten toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää. Tutustu myös Caverion SmartView:hun - helppokäyttöiseen alustaan, joka tarjoaa tietoa kiinteistösi toiminnasta ja tehdyistä toimenpiteistä 24/7.

Etahallinta

90 % hälytyksistä voidaan ratkaista etähallinnalla

Etähallinnalla varmistetaan, että kohdekiinteistön talotekniikkaa käytetään koko ajan tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisimman energiatehokkaasti olosuhteita heikentämättä. Etähallinnan asiantuntijat huolehtivat, että kohdekiinteistön talotekniikka on enemmän, kuin osiensa summa ja toimii kokonaisuutena mahdollisimman saumattomasti. 

Palvelun avulla löydetään rakennusautomaatioon liitettyjen järjestelmien puutteet ja viat sekä tarjotaan valmiita ratkaisu- ja kehitysehdotuksia. Palvelun raportointi hoidetaan interaktiivisen raportointijärjestelmän kautta, minkä avulla asiakkaan on helppo seurata kiinteistössään etähallinnan havainnoista käynnistettyjä parannus- ja korjaustoimenpiteitä sekä tarvittaessa kommentoida niitä.

Asiantuntijoillamme on vahva rooli kohdekiinteistöjen talotekniikan toimintaan liittyvässä ohjeistamisessa asiakkaan ja töitä suorittavan huollon välillä. Olemme eräänlainen työnohjausta suorittava taho, mikä varmistaa asiakkaidemme kiinteistökannassa tehtävien huoltotoimenpiteiden suorittamisen ja raportoimisen yhdessä asiakkaan kanssa sovitun mallin mukaisesti huoltoyhtiöstä riippumatta sekä työsuoritteiden asianmukaisen läpimenoajan. 


Miten kiinteistöjohtaminen ja etähallinta toimivat käytännössä?


Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä jättämällä meille yhteydenottopyyntö alta tai ottamalla yhteyttä suoraan sivun yläosassa mainittuihin asiantuntijoihimme!


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä 

Ville Viherä
puh. 040 186 9699
ville.vihera@caverion.com

Janne Jokinen
puh. 040 357 0842

Referenssejä