Rakennusautomaation asiantuntijat tutkivat tietokoneelta automaation tietoja
Juha-Matti Välimaa,
12.04.2021
Kiinteistöt

Rakennusautomaation urakointi – kumppanin valinta rakennusautomaatiojärjestelmän modernisointiin

Viimeisintä huutoa oleva tekninen järjestelmä ei itsessään tee autuaaksi, vaan rakennusautomaation todelliset hyödyt saat käyttöösi vasta oikean kumppanin avulla. Kokosimme tähän blogiin muutaman vinkin, jotka auttavat sinua valitsemaan urakkaasi sopivan kumppanin.

1. Valitse, haluatko pelkän laitetoimittajan vai kokonaisvaltaisen kumppanin

Kun valitset rakennusautomaation urakoitsijaa, pohdi koko rakennuksen elinkaarta, ja mieti millainen kumppanuus hyödyttää sinua. Perinteisessä urakkamallissa urakoitsija on käytännössä laite- tai järjestelmätoimittaja, jolla on urakan luovutuksen jälkeen vastuu vain takuun alaisista asioista. Jos järjestelmässä myöhemmin ilmenee toiminnallisia ongelmia tai uudistustarpeita, lasku tulee tilaajan maksettavaksi.

Elinkaarimallissa toimittaja taas vastaa järjestelmän suunnittelusta ja asennuksesta, toiminnasta ja optimoinnista sekä ylläpidosta koko järjestelmän elinkaaren ajan. Sopimuksesta riippuen järjestelmien toiminta luvataan taata jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.   

Kiinteistön elinkaaren aikana voi tapahtua tilamuutoksia, remontteja, käyttäjämäärien vaihtelua tai vaikka millaisia yllättäviä käänteitä. Mikäli haluat varmistaa, että kiinteistöautomaatio pysyy tarpeenmukaisena vuosikausien ajan, kannattaa valita kumppani, joka voi toteuttaa urakan elinkaarimallilla.

2. Valitse kumppani, jonka osaaminen ei rajoitu automaatioon

Usein automaatiosuunnittelu tehdään vasta siinä vaiheessa, kun kaikki muut järjestelmät on jo suunniteltu valmiiksi. Tässä mallissa on riskinä se, ettei kenelläkään ole lopulta kokonaiskuvaa kiinteistön järjestelmistä ja niiden ohjaaminen automaatiolla jää hajanaiseksi.

Automaatiourakoitsija tulisikin ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun automaatio ja siihen kytkettävät kiinteistötekniset järjestelmät suunnitellaan rinta rinnan, pystytään niiden väliset synergiaedut hyödyntämään. Näin saavutetaan sekä toiminnallista että kustannuksellista etua, kun helpot ja soveltuvat väylätekniikat vähentävät asennukseen tarvittavaa työaikaa.

Kannattavinta onkin valita kumppani, jolla on laajaa osaamista kaikista muistakin kiinteistön teknisistä järjestelmistä. Mitä useampi kiinteistön tekninen osa-alue on liitetty samaan ohjausjärjestelmään, sitä laajemmalle hyöty leviää ja sitä kokonaisvaltaisemmin kiinteistöä pystytään ohjaamaan.

3. Varmista, että kumppanisi hanskaa myös jatkuvan kehittämisen

Jotta kiinteistöautomaatio toimii parhaalla mahdollisella tavalla vuodesta toiseen, kiinteistön toimintaa ja olosuhteita on seurattava jatkuvasti. Kiinteistöstä on kerättävä mahdollisimman laajasti dataa, jota voidaan sitten hyödyntää kiinteistön johtamisessa. Datan pohjalta pystytään ennakoimaan toimintaa ja esimerkiksi ennaltaehkäisemään laitteiden vikaantumista.

Datan optimaalinen hyödyntäminen vaatii sekä ihmisiä että koneita.  

Kun kaikkia kiinteistön datalähteitä analysoidaan yhdessä, voidaan tunnistaa tilanteita, joita ihmissilmä ei yksittäisestä järjestelmästä havaitse. Kiinteistön säätöarvoja voidaan ylläpitää järjestelmällisesti vertailemalla dataa muiden vastaavien kiinteistöjen arvoihin.

Keskitetty etähallinta puolestaan mahdollistaa kiinteistön toiminnan seurannan ammattilaisten toimesta kiinteistövalvomosta käsin. Asiantuntijat voivat myö kehittää kiinteistön toimintaa jatkuvasti kootun datan pohjalta. Kiinteistövalvomosta voidaan myös tarkastaa järjestelmistä tulevat hälytykset, jolloin vältytään monilta turhilta hälytyskeikoilta.

Panosta siis kumppaniin, joka voi tarjota kiinteistösi ympärivuorokautisen valvonnan ja datavetoisen kehittämisen.

Voit lukea lisää vinkkejä kiinteistöautomaation saneerausurakkaan oppaastamme ”Kiinteistöautomaatiojärjestelmän ostajan opas – Paras hyöty irti investoinnista kiinteistötekniikkaan”. 

Voit myös ottaa suoraan minuun yhteyttä, mikäli haluat kysyä jotakin automaatiokumppanin valinnasta.

Juha-Matti Välimaa
Avainasiakaspäällikkö
Ostajan opas

Ostajan opas

Auttaa sinua valitsemaan kiinteistöllesi sopivan automaatiojärjestelmän.

Lataa maksuton opas

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt