Erikoispalonilmaisulaitteet

Erikoispalonilmaisulaitteita tarvitaan tiloissa, joihin perinteiset palonilmaisulaitteet eivät sovellu. Tällaisia tiloja on esimerkiksi puhdastilat, ATK-tilat, korkeat tilat sekä varastohallit.

Näytteenottojärjestelmät

Erikoisherkän näytteenottoilmaisimen savuntunnistuksessa yhdistyy viimeisin laserteknologia ja digitaalinen signaalinkäsittely. Ilmaisin imee ilmanäytteitä jatkuvasti suojattavasta tilasta sinne asennetun putkiston kautta sirontailmiötä hyväksi käyttäen ja analysoi ilman savupitoisuuden ja tekee tarvittavat päätökset analyysin perusteella. Näytteenottojärjestelmiä käytetään mm.

  • Puhdastilat
  • Konesalit
  • Korkeat tilat: varastohallit, kauppakeskukset, atrium-tilat
  • Urheiluhallit
  • Sähkötilat

Optinen valokuitujärjestelmä

Optisen valokuitujärjestelmän toiminta perustuu lämpötilan mittaamiseen kuitukaapelilla. Ohjelmoitavaa valokuitujärjestelmää käytetään esimerkiksipitkissä tunneleissa ja kaapelikanavissa, joissa tarkka tieto palopaikasta on tarpeellinen.  Palopaikka voidaan määritellä 20 cm:n tarkkuudella ja palava alue esim. 20m. Kaapeliin voidaan ohjelmallisesti määritellä eri hälytystasoja – ja lämpötiloja jos kaapeli esimerkiksi kulkee erilaisten tilojen läpi. 

Digitaalinen lämpölanka

Digitaalista lämpölankaa käytetään esimerkiksi rullaportaiden koneistoissa tai vastaavissa  sekä muissa kuljettimissa, pitkissä käytävissä tai tiloissa kun tarkkaa tietoa palopaikasta ei tarvita. Digitaalinen lämpölanka ei ole ohjelmoitavissa ja lankatyyppi valitaan hälytyslämpötilan (esim. 66 C,108, 175C) mukaan.

Liekki-ilmaiset

Liekki-ilmaisimia käytetään, kun pitää havaita liekehtivä palo. Pääsääntöisesti liekki-ilmaisimia käytetään suojaamaan vaativia tiloja kuten hiilivetypohjaisia polttoaine- tai kaasupaloja. Liekki-ilmaisimia on eri toimintaperiaatteella toimivia ilmaisimia erityyppisten palojen havaitsemiseksi, kuten bensiini, diesel, kerosiini, valopetroli, maali, liuottimet  propaani.

Linjailmaisimet

Linjailmaisimia käytetään suurien avoimien tilojen suojauksiin, joihin soveltuu savuilmaisimet kuten varastot, galleriakäytävät, arkistot, atriumit. Linjailmaisin koostuu lähetin/säädin yksiköstä ja peilistä, johon lähettimen infrapunasäde heijastuu. Kun säteen väliin tulee savua, se aiheuttaa signaalin heikkenemisen ja antaa palohälytyksen. Hälytystasot ja -herkkyydet ovat ohjelmoitavissa suojattavan tilan olosuhteiden mukaan.

Ex-tilojen laitteet

Valikoimasta löytyy myös ex-alueiden lämpö-, savu-, liekki-, linja- ja näytteenottoilmaisimet.

Tarjoamme palveluja valtakunnallisesti

  • Asiantuntijapalvelut: Dokumentointi ja konsultointi - konsultoimme sopivan paloilmaisinjärjestelmän valinnassa.
  • Projektin johtaminen
  • Projektin toteutus: Järjestelmien asennus ja käyttöönotto
  • Suunnittelu: Erikoispalonilmaisimien suunnittelu
  • Tekninen huolto ja kunnossapito: vuosihuollot, kunnossapito-ohjelmat, järjestelmien päivitykset

Pyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä


Teemu Malvisalo
puh. 040 562 2847
teemu.malvisalo@caverion.com

TUKES:in hyväksymä paloilmoitinliike sekä Palonilmaisualan yhdistyksenperustajajäsen. 

Referenssejä