Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto

Automaattinen sammutuslaitteisto parantaa asumisturvallisuutta ja pienentää vahinkoja tulipalon sattuessa – erityisesti asukkailla, joiden toimintakyky on rajoittunut tai alentunut.


Yhä pidempään ja entistä huonokuntoisempina kotonaan asuvien henkilöiden paloturvallisuudessa on todettu olevan yhä laajeneva ongelma. Tavallisen asunnon paloturvallisuus ei ole heille riittävä.

Palosuojelurahasto on myöntänyt vuoden 2014 Innovaatiopalkinnon Pirkanmaan Turvallisuusklusterille ja sen kehittämälle erityisryhmien asuntoihin tarkoitetulle uudenlaiselle huoneistokohtaiselle sammutusjärjestelmälle. Caverion on ollut keskeisesti mukana kehittämässä laitteistoa. Lue lisää lehdistötiedotteesta

Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto rajaa ja sammuttaa tulipalon ja antaa lisäaikaa asukkaan pelastamiseen. Samalla, kun laitteisto auttaa vähentämään vakavia henkilövahinkoja, se rajoittaa merkittävästi myös omaisuusvahinkoja.

Laitteisto täyttää asuntosprinkleristandardin SFS 5980 luokan 2 vaatimukset ja on viranomaisten hyväksymä kaluste, joka voidaan asentaa ilman rakennuslupaa minne tahansa huoneistoon ja siirtää edelleen toiseen huoneistoon. Suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon laitteen toimintavarmuus ja mahdollisuus ohjata hälytys palon sattuessa ennakolta määriteltyyn kohteeseen.

Standardinmukaisuuden lisäksi laitteistolle asetettiin vaatimukseksi mahdollisimman helppo asennettavuus, siirrettävyys ja kohtuullinen investointi. Asennuksesta ja huollosta vastaa Caverion.

Katso tuoteanimointi


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto

Lisätietoja

Jukka Suoja
Liiketoimintajohtaja
Lähetä sähköpostia
040 554 7696


Yhteistyössä

Pirkanmaan Turvallisuusklusterin osaamisverkosto kehittää ratkaisuja kotonaan asuvien ikäihmisten asumisturvallisuuteen ja palokuolemien ehkäisemiseen. 

Asiakkaalta

”Kehitetyn laitteiston ansiosta pystytään myös omassa kodissa asuville huonokuntoisille henkilöille takaamaan yhdenvertainen paloturvallisuus muun väestön kanssa. Ilman sammutuslaitteistoa tulipalo on tälle väestöryhmälle liian usein kohtalokas. Sprinkleri pelastaa. Mitään muuta yhtä tehokasta keinoa vaikuttaa palokuolemiin ja palovahinkoihin ei ole.” Seppo Männikkö, pelastuspäällikkö

Referenssejä