Projektin toteutus

Tehokkaat projektit koko elinkaaren ajan

Kiinteistöjen järjestelmät ja kokonaisratkaisut tulevat päivä päivältä monimutkaisemmiksi ja kehittyneemmiksi. Niiden osuus kiinteistöjen investointikustannuksista on huomattava.

Hyvin toteutetuilla järjestelmillä, teknisellä suunnittelulla ja projektin toteutuksella on suuri vaikutus kiinteistön koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin, sen arvon säilymiseen ja ympäristövaikutuksiin.

Caverionin vahva osaaminen kaikilla tärkeillä teknisillä osa-alueilla varmistaa, että projektiin liittyvät riskit ovat tasapainossa ja lopputulos on onnistunut.

Caverionissa projektin toteutuksen lähtökohtana ovat

  • johtavat projektinjohtamismallit
  • synkronoidut prosessit
  • yhteinen osaaminen
  • yhdenmukaiset, laadukkaat tulokset.


Työntekijöiden säännöllinen koulutus takaa

  • vaaditun laatutason työmaalla
  • säädöstenmukaisuuden
  • tiukkojen työturvallisuusmääräysten noudattamisen.

Projektin toteutus sisältää teknisten laitteiden  asentamisen sovitun laajuuden mukaisesti.

Asennukset

Hyödyntämällä myös projektin johtamisen palveluitamme voimme tarjota asiakkaalle kaiken saman katon alta. Pystymme siis toimittamaan kokonaisratkaisuja ja integroimaan järjestelmät toisiinsa.

Voimme tarjota alkuvaiheessa myös asiantuntijapalveluita sekä suunnittelu- ja projektointipalveluita, mikä  tehostaa projektin toimitusta.

Järjestelmiä ja tuotteita  on yhdeksän:


Järjestelmät ja tuotteet kattavat kiinteistöjen ja teollisuuden sekä projektien ja palveluiden koko elinkaaren. Caverion tarjoaa näiden osa-alueiden palveluita sekä yhdistelminä että erikseen.


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Referenssejä