Projektin johtaminen

Laadukas projektinjohtaminen takaa onnistuneen toteutuksen

Jokainen kiinteistö- ja teollisuusprojekti on erilainen, ja siihen liittyy omat haasteensa. Siksi on tärkeää laatia projektiennusteita, valvoa projekteja ja optimoida projektinjohtamista säännöllisesti. Tällöin laadun, kustannusten ja aikataulujen muutoksiin voidaan reagoida välittömästi.

Kaikki toimenpiteet dokumentoidaan ja tallennetaan siten, että ne ovat helposti saatavilla. Tämä koskee koko arvoketjua alihankkijoista tavarantoimittajiin ja logistiikkaan.

Ammattitaitoinen projektinjohtaminen on ehdoton edellytys onnistuneelle projektille. Siihen kuuluu erilaisten konseptien, tietojen, osaamisen, työkalujen ja tekniikoiden käyttöä projektin tavoitteiden ja hyvien tulosten saavuttamiseksi.

Ilman tehokasta projektinjohtamista projekti ajautuu helposti vaikeuksiin ja on suuressa vaarassa epäonnistua.

Johdamme projekteja eri toimialoilla

Caverionilla on vankka kokemus eri laajuisten ja kokoisten, monimutkaisten projektien johtamisesta useilla eri toimialoilla:

Voimme huolehtia myös alihankkijoiden toiminnan johtamisesta.

Yhden toimittajan käytöstä on etua

Asiakas hyötyy yhtenäisistä projektinjohtamisen prosesseista pitkällä aikavälillä. Yhden toimittajan käytöstä on paljon hyötyä projektinjohtamisessa ja projektin toteutuksessa :

 • Projektin kesto lyhenee, koska asennuksia voidaan tehdä osittain jo suunnitteluvaiheessa.
 • Suunnitelmien, laadun, kustannusten ja aikataulujen muutokset voidaan toteuttaa joustavasti ja hallitusti.
 • Projektin kokonaiskustannukset ja työtunnit vähenevät parempien työprosessien ansiosta.

Työprosesseja parantavat:

 • Yhteisten prosessien ja mallien käyttö nopeuttaa toteutusta.
 • Ennakoiva projektinjohtaminen vähentää projektiin liittyviä ongelmia.
 • Tehokas projektiviestintä parantaa päätöksentekoa organisaatiossa.
 •  Kerralla kuntoon -toteutus vähentää uudelleen tekemistä sekä parantaa  asiakastyytyväisyyttä.

Projektin johtaminen

Caverionin projektipäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Huolellisesti kootut projektitiimit ohjaavat projektia kohti sille määriteltyjä laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin liittyviä tavoitteita. Voimme vastata myös säädösten noudattamisesta ja yhteydenpidosta viranomaisiin.

Projektia johtaessamme koordinoimme useita eri järjestelmiä ja tuotteita ja yhdistämme ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Suurissa tai monitahoisissa projekteissa, joihin liittyy paljon järjestelmien integrointia, Caverion voi toimia asiakkaan yhteyskumppanina kaikille järjestelmille ja tuotteille.

Projektin aikana on tärkeää tarkastella, ennakoida ja optimoida projektin vaiheita jatkuvasti.

Caverionissa projektin johtamiseen sisältyy esimerkiksi

 • aikataulutus ja ajankäytön seuranta
 • työmaan johtaminen ja valvonta
 • korvausvaatimusten hoitaminen
 • muiden sidosryhmien koordinointi (rakennusliikkeet, konsultit, suunnittelijat, käyttäjät)
 • hankintatoimi, operatiivinen ostaminen ja alihankinta
 • materiaalitoimitukset ja logistiikka
 • eri teknisten osa-alueiden asennustöiden koordinointi
 • kustannusten valvonta ja ennustaminen
 • laskutus ja maksujen kerääminen
 • saapuvien laskujen ja maksujen tarkistaminen
 • raportointi
 • laadunhallinta
 • työterveyden ja -turvallisuuden hallinta
 • viranomaishyväksynnät
 • käynnistys, testaus ja käyttöönotto
 • projektidokumentaatio
 • projektin luovuttaminen
 • takuuajan toimenpiteet. 

Pyydä tarjous tai lisätietoja

Referenssejä