Varastotilanne varmasti haltuun monitorointipalvelun avulla

Teollisuusprosesseissa materiaalien kulutus on suurta. Jotta laitoksen toimintaa voidaan johtaa ja…

Teollisuusprosesseissa materiaalien kulutus on suurta. Jotta laitoksen toimintaa voidaan johtaa ja seurata tehokkaasti, on tärkeä tietää varastoissa oleva materiaalien määrä mahdollisimman tarkasti.
Esimerkiksi raaka-aineiden varastotilanne on ratkaiseva prosessin jatkuvuuden osalta. Silti teollisuudessa usein määritellään varastoissa olevien raaka-ainekasojen massat silmämääräisesti.

3D-kuvantamis- ja kartoittamismenetelmillä saadaan luotettavaa ja dokumentoitavissa olevaa tietoa varastotilanteesta.

Luotettava varastotilanne varmistaa prosessin jatkuvuuden

Luotettavalla varastotiedolla varmistetaan tuotantoprosessin jatkuvuus. Dokumentoitu varastotilanne myös helpottaa ja tehostaa seurantaa ja raportointia. Kasavarastojen säännöllisellä kartoittamisella ja tilavuuslaskennalla voidaan vaikuttaa tehtaan toiminnan tehokkuuteen: varastossa ei ole ylimääräistä, vaan tehokkaan toiminnan kannalta sopiva määrä.

3D-kuvantamis- ja kartoitusmenetelmät kertovat tarkan varastotilanteen

3D-kuvantamis- ja kartoitusmenetelmillä mittaamme varastossa olevat kasat ja laskemme kasojen tilavuudet. Lopputuloksena saat visuaalisen raportin tuloksista. Raportissa voidaan eritellä kasakohtaisesti tilavuus ja aine, joten kasavarastojen inventaario on tarkkaa ja luotettavaa.
Sisävarastot kartoitetaan laserkeilausmenetelmällä ja ulkovarastokentät drone-kartoitusmenetelmällä. Laserkeilaus ja drone-kartoitus soveltuvat kohteisiin, jossa tarve massalaskennalle on viikoittain, kuukausittain tai kvartaalittain.
Varastoihin voidaan myös rakentaa kiinteitä järjestelmiä. Näiden järjestelmien avulla massalaskentaa voidaan toteuttaa hyvinkin tiheästi, esim. joka tunti.

Visualiset tulokset luovat heti kokonaiskuvan varastotilanteesta. Räätälöimme tarpeen mukaan raportoitavat tiedot ja vastaamme kustannustehokkaasta inventoinnista. Vankka osaamisemme konenäön ratkaisuista tekee meistä luotettavan kumppanin kiinteiden monitorointijärjestelmien palvelutarjoajana.

Raaka-aineiden ja välivarastojen kasojen massalaskenta kartoitusmenetelmin tuo varmuutta prosessiin ja mahdollistaa tiedolla johtamisen. Ota yhteyttä, niin näytämme esimerkkejä onnistuneista projekteista.

 

Ota yhteyttä

 
Anna Klemets
Anna Klemets

Liiketoiminnan kehityspäällikkö | Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

 

Katso myös

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Selaa blogiamme