Energiatehokkuutta rakennusautomaatiolla

Hyvä energiatehokkuus ja elinkaarikustannusten tunnistaminen ovat selkeitä päätöksentekoon vaikuttavia asioita kiinteistöjen rakentamisessa ja modernisoinnissa. Nykyaikaisella keskitetyllä automaatiojärjestelmällä voidaan hallita rakennusten ja prosessien energiatehokkuutta sekä kiinteistön järjestelmien oikeanlaista käyttöä ja olosuhteiden hallintaa, niin sanotusti kiinteistön ajamista.

Energiansäästö on aina kannattava hankinta

Toteutamme kiinteistöjen omistajille energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä energiahankkeita. Samassa hankkeessa voi olla yksi tai useampia kiinteistökohteita. Selvitämme säästöpotentiaalin, hoidamme kyseeseen tulevien investointitukien hakemisen, toteutamme kohdekohtaiset investoinnit ja optimoimme kohteiden energiankäytön.

Energiansäästö on aina kannattava hankinta. Energiahankkeissa parannetaan myös koko talotekniikan toimintavarmuutta ja nostetaan kiinteistön arvoa. Energia- ja ESCO-hankkeisiin on saatavissa investointitukia.

Lue lisää ESCO-hankkeista

Puolitetaanko energian käyttösi?

Olemme toteuttaneet useita energiahankkeita kauppa- ja liikekiinteistöihin. Toimenpiteillä ja investoinneilla on useissa tapauksissa pystytty puolittamaan energian käyttö. Teollisuuden kiinteistöjen automaation saneeraus ja tekniikan uusiminen tuottaa toiminnalle paremmat edellytykset. Hankkeilla aikaansaadaan säästöjä ja parannetaan myös tuotannon olosuhteita. 

Hyvän ylläpidon kautta saavutetaan säästöjä myös julkisen sektorin kiinteistöissä. Osa säästöistä syntyy tekniikkaa uusimalla. ESCO-palvelussa investointi maksetaan syntyvillä säästöillä. Annamme hankkeen toteutukselle säästötakuun ja tarvittaessa järjestämme myös hankkeelle rahoituksen. Asuinrakennusten älykäs rakennusautomaatio on tärkeä osa laadukasta asumista ja olosuhteiden hallintaa.

Lisäksi parempaa järjestelmien hallittavuutta

Uudella keskitetyllä rakennusautomaatiojärjestelmällä voidaan yhdeltä näytöltä hallita kaikkien ilmanvaihtokoneiden ja lämmönjaon aikaohjelmat, asetusarvot ja säätökäyrät ja hälytysten kuittaukset. Järjestelmää voidaan käyttää myös etänä. Taajuusmuuttajalla toteutetaan osakäytöt ohjelmallisesti ja tarpeenmukaisesti. Keskitetyllä automaatiojärjestelmällä saadaan tarkempaa, mitattua tietoa kiinteistön sisäilmaolosuhteista.

Tarjoamme

  • Projektin toteutus koko rakennusautomaatiolle
  • Suunnittelu ja hankekehitys: rakennusautomaation KVR-suunnittelunohjaus
  • Elinkaarihankkeet ja -palvelut: Energiahankkeet saneerauksiin, joko asiakkaan olemassa oleviin Caverion-automaatiovalvomoihin tai vanhan järjestelmän uusimiseksi
  • Innovatiiviset ratkaisut uudisrakennuksiin 

Laajemmissa automaatiosaneerauksissa toteutamme energiahankkeena talotekniikan modernisoinnin tarvittavilta osin, esimerkiksi LVI, sähkö, automaatio ja jäähdytys. Hanke voi sisältää myös valaistuksen uusimisen tai ilmanvaihdon uusimisen lämmöntalteenottoineen ja tarpeenmukaisine ohjauksineen.


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Kiinteistöjen digitalisaatio -opas

Referenssejä