Kiinteistöjen viilentäminen tuottaa valtavan määrän lämpöenergiaa
Antti Hänninen,
04.09.2019
Kiinteistöt

Kylmäala on murroksessa – siksi on hyvä hetki miettiä kiinteistön energiavirrat uusiksi

Kiinteistöjen viilentäminen tuottaa valtavan määrän lämpöenergiaa. Tuon energian talteenotto tuottaisi merkittäviä säästöjä niin kustannuksissa kuin kasvihuonekaasupäästöissäkin. Tekniikka tähän on onneksi olemassa ja edelläkävijät hyödyntävät sitä jo.

Suomen parinsadan jäähallin jäähdyttäminen vaatii merkittävän määrän energiaa. Energiasyöppöjen kylmälaitteiden oheistuotteena syntyy hukkalämpöä, joka usein karkaa hallista taivaan tuuliin. Samaan aikaan halliin ostetaan kaukolämpöä tilojen lämmittämiseksi.

Nykyisen toimintatavan sijaan hallia, sen tekniikkaa ja energiavirtoja tulisi ajatella kokonaisuutena, sillä energian säilymislain mukaan energia ei katoa mihinkään. Se vain muuttaa muotoaan. Hukkalämpövirrat voitaisiin hyödyntää hallin muissa järjestelmissä, jolloin minimoidaan kiinteistön tarvitseman ostoenergian määrä.

Hukkalämpö voidaan ottaa talteen, kun kiinteistössä on moderni jäähdytysjärjestelmä. Esimerkiksi Kuopion Niiralaan rakentuvassa jäähallissa hyödynnetään hiilidioksidijäähdytystä. Hiilidioksidijärjestelmän avulla jäähallin tuottama lauhde-energia ja hukkalämpö saadaan lähes 100-prosenttisesti talteen, ja sillä lämmitetään viereistä uimahallia. Kokonaisuus säästää vuodessa kymmeniä tuhansia euroja lämmitys- ja jäähdytyskustannuksissa ja tonneittain kasvihuonekaasupäästöissä.


Kolme keinoa fiksumpaan jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen

Sen sijaan, että jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiä ajateltaisiin erillisinä kokonaisuuksina, tulisi ne mieltää yhdeksi energiakeskukseksi. Fiksulla energiasuunnittelulla voidaan saavuttaa säästöjä ja vähentää kiinteistöjen tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä.

1. Kuluerästä positiivisen kassavirran tuottajaksi

Hajautettua energian pientuotantoa hyödyntämällä monen kiinteistön hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää merkittävästi. Esimerkiksi perinteisen toimistorakennuksen jäähdytysjärjestelmän käyttötuntimäärä vuodessa on alle 1500 h. Vuoden 8760 tunnista kallis järjestelmä seisoo suurimman osan tyhjän panttina.

EU:n F-kaasuasetuksen myötä Suomessakin joudutaan uusimaan lukuisia kylmäjärjestelmiä kestävämpään suuntaan. Mikäli korvausinvestoinnin yhteydessä investoitaisiin vedenjäähdyttimen sijaan jäähdytyslaitteeseen, jossa on lämpöpumpputoiminto, investoinnin käyttöaika nousee jopa täyteen 8760 tuntiin vuodessa. Puhumattakaan siitä, että järjestelmä tuottaa suurimman osan vuodesta uusiutuvaa energiaa kiinteistöön.

2. Investointi hiilidioksidijärjestelmään maksaa itsensä takaisin

Vaikka hiilidioksidijärjestelmä voi tuntua kirpaisevalta kertainvestoinnilta, kiinteistön elinkaaren aikana se kannattaa ja madaltaa investorin elinkaaren aikaista riskiä merkittävästi verrattuna uusiin synteettisiin kylmäaineisiin.
Ottamalla käyttöön F-kaasuasetuksen sallimia uusia synteettisiä kylmäaineita voi toki ostaa aikaa. Niiden vaikutuksista ympäristölle ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa, koska käyttökokemukset puuttuvat.

Hiilidioksidilla toimivasta jäähdytysjärjestelmästä saadaan paras teho irti, kun se integroidaan osaksi muuta taloteknistä kokonaisuutta. Esimerkiksi ilmanvaihdon lämmitysverkoston lämpötilat täytyy ajatella uudella tavalla. Tämä vaatii laajaa talotekniikan osaamista, jota Caverionilta löytyy.

3. Unohda osaoptimointi

Perinteisessä lähestymistavassa esimerkiksi lämmöntuotantoa, jäähdytystä ja ilmanvaihtoa on ylläpidetty ja optimoitu pelkästään kyseisen toiminnon näkökulmasta. Järjestelmät toimivat toisistaan riippumatta, kukin omien ohjeistuksiensa mukaisesti. Ylläpitokumppaneita vaaditaan useita, eikä tieto liiku eri toimijoiden välillä. Tämä johtaa merkittävään osaoptimointiin ja voi vaikuttaa myös kiinteistön olosuhteisiin.

Moderniin, Jetitekin kehittämään energiakeskusjärjestelmään on integroitu automaatio, joka hoitaa sekä kylmän- että lämmöntuotannon ohjauksen. Toiminnan mittarina käytetään kiinteistön ostoenergia- ja huoltokustannuksia, mikä johtaa automaattisesti mataliin elinkaarikustannuksiin ja alhaiseen hiilijalanjälkeen.


Osaava kumppani toteuttaa uudenlaiset energiaratkaisut

F-kaasuasetuksen myötä lukuisissa kiinteistöissä mietitään korvaavia investointeja. Sen sijaan, että investoinneissa tähdättäisiin pelkästään kustannustehokkuuteen, on nyt oiva aika punnita uusien, kestävien ja kiinteistön elinkaaren tarpeisiin mukautuviin ratkaisuihin.

Caverion tarjoaa energia- ja kylmäteknisiä ratkaisuja niin päivittäistavarakauppoihin, logistiikkakeskuksiin kuin toimisto- ja valmistavan teollisuuden kiinteistöihin. Unohtamatta jäähalleja, konesaleja tai oikeastaan mitä vain kiinteistöä, jossa viilennystä ja lämmitystä käytetään runsaasti.

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella lisää kiinteistösi tekniikan päivittämisestä hiilineutraaliin suuntaan.

Antti Hänninen
Antti Hänninen

Energia- ja jäähdytysasiantuntija

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt