• Töölön pysäköintihallin parkkiruudut
 • Töölön pysäköintihalli
 • Töölön pysäköintihallin sisäänkäynti

Töölön pysäköintihalli, Helsinki

Etävalvomo on hieno systeemi, ja olen todella tyytyväinen tähän automatiikkaan. Tekemisen taso on muutenkin sellainen, että siihen voi luottaa. Juha Salomäki, Töölön Pysäköintilaitos Oy:n toimitusjohtaja.

P-Töölö on kolmesta kerroksesta koostuva kallioon louhittu pysäköintihalli, jossa on 
noin 800 autopaikkaa. Näistä noin 270 on tarkoitettu lyhytaikaiseen tuntipysäköintiin ja noin 27 liikuntaesteisten pysäköintipaikkaa.

Järjestelmät ja tuotteet

 • Automaatio
 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Turvallisuus
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys
 • Jäähdytys

Asiakkaat

 • Julkinen sektori - Rakennukset
 • Julkisen sektorin kiinteistöt
 • Julkinen sektori - Liikenne

KäyttötarkoitusHaaste

Töölönkadun pysäköintilaitos Oy:n tavoitteena oli rakennuttaa moderni, turvallinen ja terveellinen pysäköintihalli. Maanalainen kallioon louhittu pysäköintihalli toisi ratkaisun asuinalueen autopaikkapulaan. Töölön pysäköintihallissa on 810 autopaikkaa, pinta-ala 30 000 neliötä.

Ratkaisu

Pysäköintihallin ulkoinen ilme vastaa ympäristöään; arkkitehtuuri ja rakennusmateriaalit sopeutuvat ympäristöön ja jalankulkijoiden sisäänkäynnit sekä kulkuväylät parkkihallin sisällä ovat avaria ja turvallisia.
 
Caverion kehitti tilaajaa tyydyttävät ratkaisut tilojen ja niiden toimivuuden suhteen. Projektin suunnitteluun osallistui kaiken kaikkiaan 40 suunnittelijaa. Caverion toteutti pysäköintilaitoksen KVR-urakkana eli kokonaisvastuu-urakkana, joka sisälsi sähkö-, LVI-, sprinkler-, savunpoisto-, automaatio- ja turvajärjestelmät.

Pysäköintihallin talotekniikkajärjestelmiä valvotaan Caverionin 24/7 valvomossa. Tämän johdosta tila toimii itsenäisesti, sillä ympärivuorokautisesti toimiva valvomo pystyy etänä valvomaan kiinteistön laitteistoja.

Pysäköinnin ohjausjärjestelmän ja laskutuksen suhteen tilaajalla oli erikoistarpeita oman kehitystyönsä puitteissa ja tähän Caverion pystyi KVR-urakan osalta löytämään oikeat ratkaisut. Pysäköinnin suunnittelussa erityisesti huomioitiin turvallisuus ja käyttömukavuus. Pelastusreitit ja poistumistiet ovat väljiä ja helposti löydettävissä. Halli on varustettu automaattisella paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmällä. 

Pysäköintihallissa hyödynnetään nykyaikaisia tekniikoita, kuten kaukolämmön paluulämpöä. Ympäristöystävällisyys toteutuu myös lämmitysenergian valinnalla: ilmanvaihdosta kerättävä lämpö palautetaan uudelleen lämmityskäyttöön. Raitisilma- ja poistoilmakuilut integroituvat kaupunkikuvaan saumattomasti ja huomaamattomasti osittain jo olemassa olevien kuilujen yhteyteen.

Ajankohta

Projektin kehittely Caverionin osalta alkoi vuonna 2012 ja varsinainen työstäminen urakaksi alkoi vuonna 2015. Työ valmistui syksyllä 2018.

24/7 Valvomo

Hyödynnetään kaukolämmön paluulämpöä