Kuinka älykkäitä suomalaiset kiinteistöt ovat?

Selvitimme kyselytutkimuksella, miten kiinteistöjohtajat ja -päälliköt hyödyntävät digitalisaatiota sekä millaisia odotuksia ja huolenaiheita heillä sen suhteen on. Tiivistimme tähän raporttiin tutkimuksen keskeisimmät löydökset. Tutkimus on toteutettu vuonna 2020.

Raportti kertoo sinulle mm.:

  • Kuinka laajasti digitalisaatiota jo hyödynnetään kiinteistöissä
  • Mitkä ovat digitalisaation merkittävimmät esteet
  • Käytännön vinkkejä digitalisaation edistämiseen omissa kiinteistöissäsi
Toimialatutkimus.jpg
 

Lataa tutkimusraportti ja syvenny digitalisaation tilaan suomalaisissa kiinteistöissä.