30.04.2019 Sijoittajauutinen

Ensimmäinen elinkaarihanke Helsingin kaupungille – Caverion toteuttaa Vuosaaren lukion hankkeen yhdessä YIT:n kanssa

Ensimmäinen elinkaarihanke Helsingin kaupungille – Caverion toteuttaa Vuosaaren lukion hankkeen yhdessä YIT:n kanssa

Caverion on allekirjoittanut Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen Vuosaaren lukion elinkaarihankkeen toteuttamisesta yhdessä YIT:n kanssa. Sopimuksen arvo Caverionille on noin 13 miljoonaa euroa.

Caverion vastaa uudisrakennuksen talotekniikan kokonaistoimituksesta suunnitteluineen. Rakennus valmistuu kesällä 2021, minkä jälkeen Caverion vastaa 20 vuotta kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteen mukaisesta energiankulutuksesta. YIT vastaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta elinkaarimallin mukaisesti. Lukiorakennuksen laajuus on noin 6 700 bruttoneliömetriä.

”Helsingin kaupunki saa pitkän tauon jälkeen rakentaa uuden lukion. Haluamme toteuttaa Vuosaareen keskustaan laadukkaan 900 opiskelijan tarpeisiin sopivan rakennuksen, joka avautuu iltaisin laajaan harraste- ja asukaskäyttöön. Elinkaarimalli tuo kaupungille mahdollisuuden parempaan laaturiskien hallintaan”, kertoo projektinjohtaja Vuokko Uusikangas Helsingin kaupunkiympäristön rakennuttamispalvelusta.

Vuosaaren lukio on Helsingin kaupungin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke. Uuden opetussuunnitelman mukaiset tilat tukevat lukion musiikki- ja teknologiapainotteista opetusta ja taiteen perusopetusta. Rakennus on osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta.

Viherkattoja ja aurinkosähköä

Energiatehokkuus on erityisen huomion kohteena ja rakennuksesta suunnitellaan lähes nollaenergiarakennus, mikä tarkoittaa erittäin korkeaa energiatehokkuutta ja rakennuksen energiantarpeen tuottamista laajalti uusiutuvilla energiamuodoilla. Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan A-energialuokkaan ja suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen 4 tähden tasoon. Rakennukseen tulee viherkattoja ja uusiutuvana energiana käytetään aurinkosähköä. Katolle rakennettavalla aurinkosähköjärjestelmällä tuotetaan mm. yli 15 % kiinteistösähkön kulutuksesta.

”Elinkaarimalli sopii erittäin hyvin vastuullisten hankkeiden, kuten koulurakennusten, toteuttamiseen. Sujuva yhteistyö korostuu, kun tavoitteena on luoda hyvät olosuhteet käyttäjille ja saavuttaa korkea energiatehokkuus, jolla varmistetaan myös tilaajan ekologiset tavoitteet”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Caverion ja YIT ovat toteuttaneet yhteistyössä useita elinkaarihankkeita, esimerkiksi Kirstin ja Viherlaakson koulut Espoossa, Torkinmäen koulu Kokkolassa sekä Nummikeskus Hämeenlinnassa.

”Meillä on paljon kokemusta elinkaarihankkeista ja Vuosaaren lukio on hyvä jatkumo elinkaariliiketoiminnallemme”, kertoo elinkaarihankkeista vastaava johtaja Hannu Soikkeli YIT:ltä.

Lue lisää elinkaaripalveluistamme sekä palveluistamme julkiselle sektorille.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila(at)caverion.com Vuokko Uusikangas, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, vuokko.uusikangas(at)hel.fi Esa Neuvonen, Toimitilat- ja Kiinteistöt-segmenttien johtaja, YIT Oyj, puh. 040 500 1003, esa.neuvonen(at)yit.fi
Tilaa tiedotteet: