Keravanjoki-Total-Technical-Solutions.jpg
23.08.2019 Sijoittajauutinen

Keravanjoen monitoimitalon rakentaminen käynnistyy – Caverion toteuttaa talotekniikan

Keravanjoen monitoimitalon rakentaminen käynnistyy – Caverion toteuttaa talotekniikan

Caverion toimittaa Keravanjoen monitoimitalon talotekniset järjestelmät. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen tilaajana on Keravan kaupunki. Caverion vastaa monitoimitalon talotekniikan kokonaistoimituksesta, sopimus on arvoltaan 7,6 miljoonaa euroa.

Modernit tilat noin 1000 oppilaalle

Keravan kaupunki on tehnyt päätöksen Keravanjoen uuden monitoimitalon rakentamisesta. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella allianssimallilla, jossa tilaaja, toteuttajat ja suunnittelijat muodostavat yhtenäisen projektiorganisaation. Allianssiin kuuluvat tilaajana Keravan kaupunki sekä talotekniikan toteutuksesta vastaava Caverion Suomi Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, talotekniikkasuunnittelusta ja energiatehokkuuskonsultoinnista vastaavina Granlund Oy ja Granlund Consulting Oy. Allianssiin kuuluvat myös rakennusyhtiö YIT Suomi Oy ja rakennesuunnittelusta vastaava WSP Finland Oy.

Monitoimitalo on koulu ja alueensa asukkaiden kohtaamispaikka

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi keväällä 2018. Kehitysvaiheessa suunnitteluun on osallistettu laajasti eri käyttäjäryhmiä, joiden toiveet on otettu huomioon hankesuunnitelmassa. Tilat on suunniteltu niin, että ne palvelevat mahdollisimman monipuolisesti myös kaupunkilaisten iltakäyttöä ja harrastustoimintaa. Oppimisympäristöt on suunniteltu tukemaan uutta opetussuunnitelmaa ja erilaisia työskentelymuotoja.

Terveellisyys ja turvallisuus ovat hankkeen päälähtökohtia kaikissa sen vaiheissa suunnittelusta toteutukseen. Hankkeessa on Terve Talo -koordinaattori, ja se täyttää RTS-ympäristöluokituksen vaatimukset, joilla varmistetaan hyvät sisäolosuhteet ja pienemmät energiakustannukset. Rakentamisessa hyödynnetään puuta erityisesti sisätiloissa.

Allianssikumppanit kommentoivat:

  •  ”Allianssikumppanien hyvällä yhteistyöllä on haettu parhaat ratkaisut tilojen toiminnallisuuteen ja tarkoituksenmukaisiin järjestelmävalintoihin. Uuden oppimisympäristön tavoitteet ja tilojen elinkaaren aikainen muunneltavuus on pyritty maksimoimaan joustavin ja helppokäyttöisin ratkaisuin. Tilat ja teknologia palvelevat kaikkia talon käyttäjiä”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.
  •  "Keravan monitoimitalon hanke on suunnittelijan näkökulmasta hieno positiivinen esimerkki talonrakennuksen allianssimallista. Kaikki allianssin osapuolet hakevat yhdessä laadukkaita ratkaisuja hankkeen budjetin puitteissa. Talotekniikkaurakoitsijan kuuluminen allianssiin on varmistanut, että talotekninen yhteistyö on kustannustehokasta ja saumatonta”, kertoo suunnittelupäällikkö Vikke Niskanen Granlund-konsernista. ”Energiatehokkuus on monitoimitalon suunnittelun keskiössä. Hankkeessa on kehitetty uudenlainen energiantoimitusmalli, jossa Keravan Energia toimii palveluntuottajana".
  •  ”Allianssimallilla suunniteltaessa on kaikkien suunnittelualojen, rakentajien ja käyttäjien ääni mukana suunnitteluratkaisujen kehittämisessä. Yhteisenä tavoitteena on saada Keravanjoen varteen tilaajan tavoitteet täyttävä, toimiva ja laadukas monitoimitalo, joka palvelee keravalaisia mahdollisimman monipuolisesti. Monitoimitalosta tulee tärkeä julkinen rakennus ja kohtaamispaikka, joka tarjoaa nykyaikaisten oppimistilojen lisäksi puitteet muun muassa monipuoliselle harrastustoiminnalle. On tärkeää, että rakennukseen on helppo tulla ja kaikki voivat kokea sen omakseen”, kertoo arkkitehtisuunnittelija Timo Leiviskä Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:ltä.
  •  ”Jatkamalla kehitysvaiheessa alkanutta hyvin toimivaa ja tiivistä allianssiyhteistyötä, pystymme toteutusvaiheessa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivat, pitkäikäiset ja terveelliset ratkaisut. Kun suunnittelijat toimivat yhteistyössä urakoitsijan kanssa, löydämme kustannustehokkaat ratkaisut jokaisessa suunnitteluvaiheessa”, toteaa rakennesuunnittelusta vastaava Hilkka Ylä-Jääski WSP Finland Oy:stä.
  •  "Allianssissa pystymme hyödyntämään kaikkien osapuolten osaamisen, kokemuksen ja tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla", sanoo yksikönjohtaja Matti Sarikkola YIT:n toimitilarakentamisesta.

Keravanjoen monitoimitalo korvaa nykyiset Keravanjoen yhtenäiskoulun Lapilan ja Jaakkolan toimipisteet, jotka on tarkoitus purkaa. Uusi rakennus on kooltaan yli 10 000 bruttoneliömetriä ja siihen sijoittuu myös valmistuskeittiö, jossa voidaan valmistaa 3 000 ruoka-annosta päivässä. Rakennus valmistuu kesällä 2021.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Ville Tamminen, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0129, ville.tamminen(at)caverion.com Vikke Niskanen, Granlund Oy ja Granlund Consulting Oy, p. 0400 664 188, vikke.niskanen(at)granlund.fi Timo Leiviskä, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, puh. 050 406 9856, timo.leiviska(at)lukkaroinen.fi Hilkka Ylä-Jääski, WSP Finland Oy, puh. 040 748 4365, hilkka.yla-jaaski(at)wsp.com Matti Sarikkola, YIT Suomi Oy, puh. 040 519 5676, matti.sarikkola(at)yit.fi
Tilaa tiedotteet: