Elinkaarihankkeet ja -palvelut

Elinkaarihankkeet ja -palvelut on konsepti, jossa Caverion ottaa täyden vastuun asiakkaan kiinteistöjen ja kiinteistöteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

  • Takaamme kiinteistön toiminnallisuuden, energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman jopa 25 vuoden sopimuskaudelle. 
  • Ylläpidämme kiinteistöjä elinkaaritehokkaasti ja huolehdimme kiinteistön korjausvelan hallinnasta. 
  • Caverionilla on kokemusta elinkaarihankkeiden toteuttamisesta lähes 20 vuoden ajalta. 

Caverion vastaa toteuttamissaan elinkaarihankkeissa talotekniikan suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sovitun palvelujakson ajan.  Elinkaarisopimuksen palvelujakson kesto on yleensä 20 - 25 vuotta. Caverion vastaa kohteen käytettävyydestä, olosuhteista, energian kulutuksesta ja kohteen kunnosta koko palvelujakson ajan. 

Kiinteistön, rakennuksen, rakenteiden sekä teknisten laitteiden ja järjestelmien ylläpito perustuu suunnitelmalliseen ennakoivaan huoltoon ja kunnossapitoon sekä 24/7 -palveluna toimivaan tekniikan ammattilaisten suorittamaan etävalvontaan.

Kunnossapitoa varten määritellään sopimuksen alkaessa kunnossapito-ohjelma, PTS-suunnitelma, jonka noudattamisella varmistetaan kohteen kunnon säilyminen sopimuksen mukaisena myös sopimuksen päättyessä ja vastuun kohteesta siirtyessä tilaajalle ja käyttäjille.

Konseptissa Caverion on asiakkaan valittu kumppani suunnitteluvaiheesta aina elinkaaren loppuun asti. Konseptin avulla voidaan optimoida koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Asiakkaalle, esimerkiksi kunnalle, tulevat kiinteistön käyttökustannukset ovat näin tiedossa koko elinkaarisopimuksen ajalle ja ne on siten helppo budjetoida. Kustannuksiin ei tule yllätyksiä.

Mahdollisten riskien hallinnasta vastaa Caverion, joten asiakas voi aina keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Public–Private Partnership

Tuotamme PPP-palveluita valtakunnallisesti. Caverionin ja Suomen ensimmäinen kiinteistöalan PPP-hanke on Kaivomestarin uimahalli Espoossa, joka on ollut toiminnassa jo yli 15 vuotta. Caverionin koko Suomen kattavan palveluverkoston avulla korkea osaamisemme on käytössä koko maassa ja näin varmistamme korkealaatuisen palvelun kaikkialla.

Caverion tuottaa kaikki PPP-palvelun kannalta olennaiset osat alkaen suunnittelusta ja päätyen olosuhteiden ja käytettävyyden johtamiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Caverionin johtamissa PPP-hankkeissa näkyy alan kattavin osaaminen ja ratkaisut, jotka ovat eettisiä, kestäviä ja oikea-aikaisia.

Asiakkaana voit luottaa, että sopimuksenmukaisuus toteutuu 24/7 ja voit näin ollen keskittyä omaan ydinosaamiseen – oli se sitten opetus, terveydenhuolto tai mikä tahansa julkisyhteisön lisäarvoa tuottava palvelu.

Elinkaarihallinta

Tuotamme palveluita kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hyvin johdettu kiinteistö säilyttää arvonsa ja antaa käyttäjille mahdollisuudet toimia terveessä ja turvallisessa ympäristössä. Hyvin johdetun kiinteistön toiminnan ennustettavuus lisää kiinteistöihin sijoittavan mahdollisuutta tehdä suunnitelmia pitkälle aikavälille ja maksimoida kiinteistön potentiaali.

Tuotamme kaikki kiinteistön tarvitsemat palvelut ja otamme kokonaisvastuun halutuista olosuhteista ja toiminnoista. Näin kiinteistön omistajat resursseja vapautuu esim. vuokralais- ja käyttäjäyhteistyöhön. Kokonaisvastuun avulla Caverionin on mahdollista huolehtia, että kiinteistön toiminnallisuus on aina halutulla tasolla.


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Yhteyshenkilö

Jani Orava
Elinkaari- ja allianssihankkeet 
Liiketoimintapäällikkö

puh. 040 746 1608

etunimi.sukunimi@caverion.com

Blogi

Lue lisää elinkaarirakentamisen hyödyistä blogistamme!

Referenssejä