Rakennustutkimukset ja mittaukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Rakennetutkimukset ja mittaukset

Caverion tarjoaa monipuoliset ja nykyaikaiset työkalut ja mittauslaitteet selvitystyötä varten. Ammattitaitomme kattaa kehittyneimmät menetelmät, joilla rakenteita voidaan tutkia jopa niitä rikkomatta ja näin saada arvokasta tietoa korjaushankkeen suunnitteluun. 

 

Rakennetutkimuksilla ja mittauksilla voidaan taklata haasteita, varautua yllätyksiin ja lopulta säästää rakentamisen kustannuksissa sekä aikatauluissa. Tarjoamme kehittyneet menetelmät ja laitteet, joiden asiantuntija antaa aina myös arvion kohteesta. Meiltä saat enemmän kuin vain tutkimuksen.

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita

 • Ennakkokatselmukset
 • Rakenneavaukset ja niiden paikkaukset
 • Vetolujuuskokeet, pinnoitettavuus, betonirakenteiden tutkimukset
 • Pinta-alojen tarkastusmittaukset, ajantasaispiirustukset
 • Rakennedetaljikuvien laadinta
 • Rakenteiden rakennusfysikaalinen tarkastelu
 • Olosuhdemittaukset lyhytaikaisina tai seurantamittauksina (lämpötila, kosteus, paine-erot, hiilidioksidipitoisuus)
 • Vaaituspalvelut, korkoasemien selvitykset
 • Vaativissa rakenteita rikkomattomissa selvityksissä mahdollisuus hyödyntää mm. betonin 3d-ultraäänitutkimusta, tutka-aaltotutkimusta,  lämpökamerakuvausta sekä tarvittaessa myös röntgenkuvauslaitteistoa tai putkistojen kuvauskalustoa
Caverion-BIM-05.jpg

Tutka-aaltotutkimuksen avulla voimme minimoida poraamisen betonin sisällä oleviin komponentteihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset massiiviset betonirakenteet, lattiat, seinät, julkisivuelementit, kansirakenteet, välipohjalaatat, pilarit, palkit.

Caverionin suorittama betonirakenteen tutka-aaltotutkimuksen avulla vältetään poraamasta vesijohtoihin, sähköjohtoihin tai kohtiin, joihin voi syntyä rakenteellinen vaurio. Palvelumme takaa rakentamiseen ja korjaamiseen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä riskienhallintaa. 

Tutka-aaltotutkimuksen avulla minimoidaan poraaminen betonin sisällä oleviin komponentteihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset massiiviset betonirakenteet, lattiat, seinät, julkisivuelementit, kansirakenteet, välipohjalaatat, pilarit, palkit, perustukset ja parvekkeet. Usein tutka-aaltotutkimusta käytetään erilaisiin selvityksiin, rakenneanalyyseihin, tai apuna näytteenottopisteiden merkintään.

Tutkimuksen avulla vältetään osumat teräksiin, tarvittaessa näytteenottokohdista jää kuitenkin asiakkaalle dokumentti. Laitteisto antaa reaaliaikaisen näkymän betonirakenteeseen. Tiedostot tallentuvat jälkianalysointeja varten. Skannatusta alueesta muodostuu näyttölaitteella tai tietokoneella katseltavia 2D- ja 3D-kuvia, joita voidaan tarkastella kaikissa eri leikkaustasoissa. 

Mihin tutka-aaltotutkimus soveltuu?

Palvelumme soveltuu muun muassa magneettisten ja ei-magneettisten metallien, muoviputkien (tyhjätilojen) sekä sähköjohtojen tunnistamiseen ja paikallistamiseen kuivien betonirakenteiden (myös kivirakenteet ja asfalttikerrokset) sisältä. Käyttämämme laite on tarkoitettu rautametallisten esineiden (betoniraudat, jännepunokset) ja ei-rautametallisten esineiden (kupari, rst ja alumiini) paikallistamiseen. Analysoitavissa ovat eri komponenttien määrät, sijainti, dimensiot ja etäisyydet.

Tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi määritellä läpiviennit ilman osumia pääteräksiin, punoksiin, vesiputkiin tai sähköjohtimiin. Tarjoamme apua erilaisiin rakenneavauksiin ja joissain tapauksissa kalliit tai riskialttiit rakenneavaukset ovat vältettävissä. Tutka-aalto tunkeutuu myös pinnoitteiden ja irtonaisten rakennekerrosten läpi.

Tutka-aaltotutkimuksen kohteita esimerkiksi

 • massiiviset betonirakenteet
 • lattiat
 • seinät
 • julkisivuelementit
 • kansirakenteet
 • välipohjalaatat
 • pilarit
 • palkit
 • perustukset
 • parvekkeet

Tutka-aaltotutkimuksen edut

 • Tarjoaa visuaalisen 3D-mallin rakenteesta
 • Rakenneselvitykset ainetta rikkomattomasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti
 • Paikantaa eri komponentit rakenteista
 • Antaa luotettavaa tietoa rakenteen turvariskeistä
 • Soveltuu suurillekin aloille

Ilmatiiveystutkimus eli ilmatiiveysmittaus paljastaa mahdolliset ulkovaipan vaurioriskit ja energiavuodot. Tiiviissä rakennuksessa sisäilma on hyvälaatuinen, eikä vedontunnetta esiinny. Kosteus ei pääse tunkeutumaan tai kondensoitumaan rakenteisiin.

Mitä on ilmatiiveysmittaus?

Ilmatiiveysmittaus on tärkeä rakennusten laadunvalvonnan ja -varmistuksen mittari. Ilmatiiveysmittaus on painekoe, jolla mitataan rakennuksen ilmavuotoluku eli ilmatiiveys. Saatu ilmavuotoluku on tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiveydellä on suora vaikutus rakennuksen energiakulutukseen ja asumisviihtyvyyteen.

Tiiviissä rakennuksessa sisäilma on hyvälaatuinen, eikä vedontunnetta esiinny. Kosteus ei pääse tunkeutumaan tai kondensoitumaan katto-, seinä- tai lattiarakenteisiin, mikä voisi aiheuttaa kosteus- ja homevaurion.

Rakennusvaipassa olevat ilmavuotokohdat aiheuttavat hallitsematonta ilmavirtausta rakenteen sisällä. Ilmavuodot jäähdyttävät rakenteita ja aiheuttavat kosteuden tiivistymisriskin rakenteisiin. Vuotavat rakenteet lisäävät energiankulutusta, jotka vaikuttavat lämmityskuluihin. Mikäli rakenteissa on jo vaurioita, saattavat hallitsemattomat ilmavirtaukset rakenteiden kautta tuoda hajuja ja muita epäpuhtauksia sisäilmaan.

Ilmatiiveystutkimukset eli ilmatiiveysmittaukset soveltuvat niin uusiin kuin vanhoihin kiinteistöihin sekä osana kuntotutkimushankkeita että korjaustyön laadunvarmistusta.

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita

 • Ilmavuotojen paikannus tilojen alipaineistuksen, lämpökuvauksen ja ilmavirtausmittausten avulla
 • Vuotoreittien selvittäminen merkkiainekokeilla (kuivasavu, kaasut)
 • Rakennuksen ilmavuotoluvun mittaukset 

Rakennusten ilmavuotoluvun määritys suoritetaan standardin EN 13829 mukaisesti. Samassa yhteydessä voidaan myös kartoittaa rakenteiden vuotoilmakohdat ja -reitit. Vuotoilmareittien kartoittamisessa käytetään apuna lämpökameraa ja/tai merkkisavua.

Tiivistyskorjauksien laadunvalvontaa teemme rikkiheksafluoridia ja typpi-vetyseosta apuna käyttäen.

Ilmatiiveystutkimukset ovat myös räätälöitävissä täysin asiakkaan tarpeen mukaisesti niin laajuuden kuin raportoinnin osalta. Mittaukset suorittaa aina ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on käytössä nykyaikainen mittaus- ja tutkimuskalusto.

Ilmatiiveysmittauksen edut

 • Sisäilman laadun parantuminen
 • Energiankulutuksen pieneneminen
 • Asumismukavuuden parantuminen

Väestönsuojatarkastus sisältää väestönsuojan varusteiden ja laitteistojen tarkastuksen. Lisäksi väestönsuojille tulee suorittaa tiiveyskoe 10 vuoden välein. Väestönsuojan käyttöönottovalmiuden arvioinnissa tarkastetaan laajemmin myös suojan rakenteita, rakenteellisia vaurioita ja olosuhteita, mahdollisia vesivuotoja tai kosteusvaurioita sekä esimerkiksi pakotunnelin toiminta ja kunto.

Väestönsuojien rakentamista, ylläpitoa ja toimintakunnon varmistamista määrittävät Suomessa mm. pelastuslaki sekä valtioneuvoston että sisäministeriön asetukset. Pähkinänkuoressa väestönsuojan laitteistot tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Käytännössä kuitenkin suuri osa väestönsuojan laitteista vaatii vuosittaisen testauksen ja huoltoa säännöllisin väliajoin. Väestönsuojan ylläpito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Taloyhtiössä väestönsuojien asianmukainen tarkastus on hallituksen vastuulla.

Väestönsuojan tarkastaminen ja tiiveyskoe

Caverionin väestönsuojatarkastus sisältää väestönsuojan varusteiden ja laitteistojen tarkastuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston tarkastusta, lämmitys- ja sähkölaitteiden tarkastusta siinä missä jäteastioiden ja ensiaputarvikkeiden riittoisuuden tarkastamistakin. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.

Väestönsuojille tulee suorittaa tiiveyskoe 10 vuoden välein, ja tarkastuksessa pöytäkirjaan merkitään edellisen tiiveyskokeen suorittamisen ajankohta. Mikäli tiiveyskoe on suorittamatta, se voidaan suorittaa esimerkiksi väestönsuojatarkastuksen yhteydessä. Joskus kuitenkin kokeen suorittaminen vaatii esimerkiksi väestönsuojatilojen ovea auki pitävien rakenteiden purkamista tai rauhanajan käyttöön tehtyjen ilmanvaihtokanavien tulppaamista, jolloin tiiveyskoe on hyvä suorittaa ennakkovalmistelujen jälkeen erillisenä ajankohtana.

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta löytyy Finlex-verkkosivuilta

Väestönsuojan käyttöönottovalmius

Väestönsuojatarkastus painottuu varusteisiin ja laitteistoihin. Väestönsuojan käyttöönottovalmiuden arvioinnissa tarkastetaan laajemmin myös suojan rakenteita, rakenteellisia vaurioita ja olosuhteita, mahdollisia vesivuotoja tai kosteusvaurioita sekä esimerkiksi pakotunnelin toiminta ja kunto. Myös 72 tunnin käyttöönottovalmius selvitetään tarkastuksen yhteydessä laajemmin, eli miten paljon henkilötyötä ja mahdollisia työkaluja tai esimerkiksi putkiasentajaa tarvitaan käyttöönoton yhteydessä.

Tarkastuspöytäkirja pelastusviranomaisille

Caverion on puolueeton ja riippumaton tarkastuslaitos. Kaikista tarkastustoimeksiannoistamme laaditaan raportti ja/tai pöytäkirja. Laajemmissa kokonaisuuksissa, esimerkiksi monella toimipaikalla toimivan yrityksen tarkastuksista laadimme erillisen yhteenvedon ja esittelyn.

Väestönsuojan tarkastus voidaan suorittaa kiinteistön kuntoarvion yhteydessä. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tarvitsemastasi tarkastuspalvelusta. Asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan tarkastusten tarpeen ja laajuuden.

Väestönsuojiin liittyvä lainsäädäntö ja asetukset

Lisätietoa väestönsuojan kunnossapidosta ja käytöstä löydät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n nettisivuilta

Ultraäänitutkimus antaa parhaat edellytykset vaurioiden selvittämiseen rakenteita avaamatta ja rikkomatta. Caverionin ultraäänitutkimukset suoritetaan Suomessa harvinaisella MIRA-ultraäänilaitteella. Ota yhteyttä!

Betonirakenteiden 3D-ultraäänitutkimus sopii kaikenlaisten betoni- ja kivirakenteiden tarkasteluun, joiden vahvuus on 50-2500 mm. Meiltä vaurioselvitys, selkeä raportti ja toimenpide-ehdotukset. 

Betonirakenteiden sisässä sijaitsevia vaurioita ja betoniteräksiä voi olla vaikea havaita ja etenkin haasteellista paikantaa. Suuren edun tähän tarjoaa ultraäänitutkimus, joka antaa parhaat edellytykset vaurioiden selvittämiseen rakenteita avaamatta ja rikkomatta. Tutkimusten avulla suoritetaan helposti myös laadunvalvontaa uudisrakennuskohteiden betonivaluissa ja näin ollen varmistetaan rakenteen kestävyys ja turvallisuus.

Caverionin ultraäänitutkimukset suoritetaan Suomessa harvinaisella MIRA-ultraäänilaitteella. Ultraäänitutkimuksen avulla voidaan paikantaa niin teräksiä, putkia kuin kaapeleitakin, saada tietoa näiden mitoista ja tartunnasta betoniin sekä halkeamien laajuuksista, rakenteen tyhjätiloista, kosteusvaurioista ja rakenteiden paksuuksista.

Betonirakenteiden 3D-ultraäänitutkimus sopii kaikenlaisten betoni- ja kivirakenteiden tarkasteluun, joiden vahvuus on 50-2500 mm. Palvelussa mallinnetaan mitattavasta rakenteesta 3D-kuva, jossa määritellään rakenteen yksityiskohdat, betoniteräkset ja heikkousvyöhykkeet. Tulokset tarjoavat luotettavan ja kustannustehokkaan pohjan rakenteiden kunnon ja käyttöiän arvioille niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa.

Palvelun edut

 • Tarjoaa kattavan vaurioselvityksen ilman rakenteiden avaamista
 • Paikantaa putket, teräkset ja kaapelit betonissa kustannustehokkaasti
 • Havainnollistaa mahdollisen betonin ja terästen tartunnan rakenteessa
 • Mahdollistaa rakenteen eliniän turvallisen jatkamisen
 • Antaa luotettavaa tietoa rakenteen turvariskeistä

Palvelukokonaisuus vastaa energiatehokkuuden haasteisiin ja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteisiin kiinteistökannassa. Energiatehokkuussuunnitelma on tarkoitettu kiinteistön päätöksenteon tueksi kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämämme palvelukokonaisuus vastaa energiatehokkuuden haasteisiin ja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteisiin kiinteistökannassa. 

 1. Ensimmäinen osa kattaa hankeryhmän työpajojen järjestämisen ja sisällöt. 
 2. Toisessa osassa tarkastellaan kiinteistöjen kuntoa sekä energiatehokkuuspotentiaalia ja säästömahdollisuuksia.
 3.  Kolmannessa suunnitellaan konkreettiset toimenpiteet tuleville vuosille.

Vaihe 1: Kiinteistökannan energiatehokkuus -työpajat

Valmiiksi suunnitellut työpajakokonaisuudet rytmittävät hankeryhmän työtä ja vievät hankkeen aikataulussaan maaliin. Mallissamme työpajoja on 5 kpl, joiden väli aikataulullisesti on noin 1-1,5 kk, eli aikaa hankkeelle olisi syytä varata noin 0,5-1 vuosi.

Esimerkki työpajoista:

Työpaja-hanke alkaa yhteisellä palaverilla tilaajan kanssa, jossa käydään läpi tavoitteet, joihin tilaaja on sitoutunut, sekä muut tarpeet ja tavoitteet. Työpajasisällöistä tehdään yksilöllinen suunnitelma, joka hyväksytetään ennen ensimmäistä kokoontumista. Työpajat voidaan toteuttaa myös etänä tai hybridikokouksena, jossa osa osallistujista on etänä ja osa kasvokkain.

Esimerkkejä työpajojen sisällöistä:

 • Nykytila-analyysi –työpajassa tarkastellaan kiinteistöjen nykytilaa sekä esimerkiksi kulutusprofiilia suhteessa vertailuaineistoon. Lisäksi keskustellaan kiinteistöjen strategisista näkymistä ja tulevaisuuden käytöstä.
 • Toimintasuunnitelmavaiheessa nykytilan perusteella jalostettu energiatehokkuuspotentiaali viedään konkreettiseen toimintasuunnitelmaan siten, että se kytkeytyy sekä strategisiin näkymiin että budjetointiin. Tavoitteena on suunnitelman laatiminen seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi.

  Vaihe 2: Kiinteistöjen kunto ja elinkaari-PTS

Kiinteistöjen kunnon ja tulevien korjausten, sekä energiatehokkuuspotentiaalin selvittämiseksi tarjoamme kustannustehokasta kokonaisratkaisua. Hanke koostuu kuntotarkastusosuudesta ja energiainvestointiselvityksestä.

Kuntokatselmus laaditaan soveltaen KH-ohjekortin asuinkiinteistön kuntoarvio; suoritusohje RT-103003 nimikkeistöä ja periaatteita soveltaen. Raportissa esitetään seuraavat korjaus / uusimisajankohdat eri rakennusosille ja käydään läpi uusimistarpeet sisältäen rakenteiden ja LVIS-järjestelmien osa-alueet.

Energiainvestointiselvityksessä esitetään rakennusosakohtaisesti energiansäästömahdollisuus sekä takaisinmaksuajat. Lisäksi tarkastellaan uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönoton kannattavuutta kohteessa. Laskenta sisältää myös rakennuksen käytön hiilijalanjäljen laskennan, jossa selvitetään syntyneet hiilidioksidipäästöt perustuen kiinteistösähkön- ja lämmönkulutukseen sekä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksen päästöihin.

Vaihe 3: Energiatehokkuussuunnitelma

Kiinteistöjen kuntotiedon ja energiatehokkuuspotentiaalin sekä kiinteistöjen strategisten näkymien jalostaminen suunnitelmaksi. Seuraavien kolmen vuoden osalta suunnitelma on yksityiskohtaisempi, mutta laajemmassa mittakaavassa suunnitelma ulottuu 10 vuoden päähän.

Kokonaisuuden hallitsemiseksi tehdään tarvittaessa tarkentavia selvityksiä, ja lisäksi voimme yhdistää vaiheeseen esimerkiksi teknisen nykyarvon laskennan päätöksenteon tueksi.

 

Ota yhteyttä

Jaakko Niskanen
Jaakko Niskanen
Operatiivinen päällikkö
Juha Salminen
Tiimiesihenkilö
 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lue lisää