Jaakko Niskanen,
15.12.2023
Kiinteistöt

Kuntoarvio energiahankkeen yhteydessä – mitä hyötyä siitä on?

Erilaisten energiatehokkuusinvestointien määrä on voimakkaassa kasvussa. Suurin osa kiinteistönomistajista onkin alkanut kiinnostua kiinteistönsä energiatehokkuudesta viime vuosien aikana. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että energiatehokkuusinvestointi kohdistuu vain pieneen osaan kiinteistön kokonaiskulutuksesta. Perusasioiden kuntoon saattamisella voitaisiin saavuttaa jopa suurempi säästöpotentiaali.

Perusasioiden kuntoon saattamiseen sopivia työkaluja ovat kuntoarvio ja tarkempi kuntotutkimus. Kuntoarvio tai kuntotutkimus eivät kuitenkaan korvaa energiahankkeeseen liittyviä selvityksiä, kun tavoitteena on ensisijaisesti optimoida rakennuksen energiankulutusta.

Mikä on kuntoarvio?

Kiinteistön peruskuntoarviossa tarkastetaan kiinteistön rakennetekninen, LVI-tekninen sekä sähkötekninen kunto. Lopputuloksena on raportti, jonka liitteenä on PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma. PTS:ssä arvioidaan kiinteistön tulevat korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Ajantasainen PTS on hyvä työkalu energiatehokkuusinvestointien suunnitteluun ja ajoitukseen. Jos ilmanvaihtojärjestelmä on peruskorjauskunnossa, ei todennäköisesti kannata lisätä säätimiä ja hienosäätöä juuri nyt. Samoin jos vesikatto tulee vaatimaan laajan korjauksen viiden vuoden kuluttua, ei aurinkovoimalaa kannata tulevana vuonna asentaa.


Kiinteistön kuntoarvio auttaa tunnistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet

Kuntoarviossa arvioidaan lisäksi energiatehokkuutta ja annetaan ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseen. Ehdotukset eivät kuitenkaan ulotu yhtä syvälle kuin varsinainen
energiakatselmus.

Järjestelmien uusiminen oikea-aikaisesti on kestävä ratkaisu niin energiatehokkuuden kuin kustannustenkin näkökulmasta. Lähtökohtaisesti uusi järjestelmä on aina vanhaa järjestelmää energiatehokkaampi. Lisäksi uusi järjestelmä useimmiten lisää säätömahdollisuuksia ja perusjärjestelmään liitettäviä lisäosia, joilla entistä parempi energiatehokkuus on saavutettavissa.

Kiinteistöihin liittyvät päätökset ovat kustannusvaikutukseltaan merkittäviä. Onnistunut päätöksenteko vaatii oikeat ja riittävät lähtötiedot. Kun päätöksenteossa huomioidaan saavutettavan energiansäästön ohella kiinteistön kunto sekä tulevat korjaustarpeet tuleville vuosille, ollaan oikealla ja kestävällä tiellä kohti energiatehokkaampaa rakennuskantaa ja ennen kaikkea energiaviisaampaa Suomea.

Kuntoarviot ja kiinteistöjen kuntotutkimukset saat nyt Caverionilta, kun palveluvalikoimamme täydentyi 1.9.2023 liiketoimintakaupassa kiinteistöjen ja rakenteiden asiantuntijapalveluilla.

Kysyttävää kiinteistöjen kuntoarvioista? Ota yhteyttä!

 
Jaakko Niskanen
Jaakko Niskanen
Unit Manager
Meiltä saat kaikki kiinteistöihin, rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmiin liittyvät…

Meiltä saat kaikki kiinteistöihin, rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmiin liittyvät kuntotutkimuspalvelut.

Lue lisää