Kiinko vuosiseminaari keskustelu blogi.jpg

Kiinteistöalan vuosiseminaarissa 2023 keskustelivat Jussi Aho/Flow Technologies (vas.), Virpi Järvinen/ Kesko, Niina Nurminen/Ilmarinen, Johannes Nyman/Nrep Finland, Daniel Tabermann/ Caverion Oyj ja Laura Karotie/Caverion Suomi (kuvaaja: Kaisa Saarela, Kiinko).

Laura Karotie,
15.11.2023
Kiinteistöt

Kiinteistöalan toimijoilta tarvitaan yhteisiä ponnisteluja vastuullisuuden eteen – ja sillä alkaa olla kiire

Vastuullisuustavoitteisiin pääsy edellyttää vastuullista toimintaa kiinteistöjen koko elinkaaren ajan. Siksi tarvitsemme päämäärätietoista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken, jotka ovat aktiivisia elinkaaren eri portailla.

Vastuullisuudesta on puhuttu viime vuosina paljon. Valtaosa kiinteistönomistajista ja -käyttäjistä on asettanut kiinteistöjensä vastuullisuudelle tavoitteita, joiden takaraja on vuodessa 2030.

Energiakriisi nosti kiinteistöjen energiatehokkuuden puheenaiheeksi ja vauhditti tehokkuutta parantavia toimia. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että energiakriisi on unohtunut ja talouden haasteet vievät leijonanosan huomiosta. Ympäristövastuullisuutta edistävät toimenpiteet ovat jääneet monissa yrityksissä odottamaan, sillä niiden uskotaan maksavan liikaa taloudellisesti epävarmoina aikoina. Olemme jäämässä Suomessa jälkeen muista Pohjoismaista niin vauhdissa kuin kunnianhimon tasossakin.

Tämä on sikäli ristiriitaista, että markkinoilla olisi tarjolla ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi enemmän ratkaisuja kuin koskaan aiemmin. Ratkaisuja, jotka edistävät samalla myös taloudellista tehokkuutta esimerkiksi energiansäästön muodossa.

Jos vastuullisuustoimenpiteiden lykkäämistä jatketaan, tulee hiilineutraalit kiinteistöt vuoteen 2030 mennessä -tavoitteesta entistä haasteellisempi toteutettava jäljelle jäävien vuosien aikana.

Käsittelimme tätä dilemmaa Kiinteistöalan vuosiseminaarissa 2023, jossa alan suunnannäyttäjät jakoivat näkemyksiään paneelikeskustelussamme. Mukana olivat toimitusjohtaja Jussi Aho Flow Technologiesista, kiinteistöjohtaja Virpi Järvinen Keskolta, tiimi- ja rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen Ilmariselta, investointijohtaja Johannes Nyman Nrep Finlandista ja kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja Daniel Tabermann Caverion Groupista.

Vastuullisuus järkevää myös taloudellisesti

Kaikki keskustelijat korostivat vastuullisuuden olevan tekijä, josta ei voida tinkiä. Esimerkiksi Keskolla vastuullisuustyö on keskeinen osa strategiaa ja siirtyy strategiasta edelleen käytännön tekoihin. Ilmarisella vaatimus vastuullisuudesta nousee Niina Nurmisen mukaan itsestäänselvyytenä jo monilta vuokralaisiltakin, siitä on tullut merkittävä kilpailuetu markkinoilla.

Uskomusta vastuullisuuden hintavuudesta kyseenalaistettiin. Johannes Nyman totesi, että vastuullisuusteot ovat myös taloudellisesti kannattavia ja säästävät rahaa pitkässä juoksussa. Vastuullisuudesta huolehtiminen on satsaamista tulevaisuuskestävään portfolioon. Samalla varaudutaan lainsäätäjien taholta tulevaan sääntelyn kiristymiseen jo ennalta.

Vastuullisuutta on osattava johtaa

Jussi Aho korosti pienten tekojen merkitystä matkalla vastuullisuustavoitteisiin. Kun tehdään ketterästi sarja pienempiä toimenpiteitä esimerkiksi työmailla, luodaan samalla uutta toimintakulttuuria organisaatioon ja kertainvestoinnit pysyvät maltillisina. Johtamisen rooli korostuu muutoksissa – onko yrityksessä riittävästi osaamista muutosten läpiviemisestä ja miten vastuullisuus on kytketty strategiaan.

Oli sykähdyttävää kuunnella vuosiseminaarin keskustelua ja olla siinä mukana. Meidän tulisi käydä tätä dialogia alalla enemmänkin. Yksin toimimalla emme näet pääse kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin. Tarvitsemme ennakkoluulotonta yhteistyötä rakennusyhtiöiden, kiinteistösijoittajien, käyttäjien ja kiinteistöjä ylläpitävien yritysten kesken.

Kuten Virpi Järvinen totesi: tarvitsemme kira-alalla yhteisen maalin vastuullisuutta varten. Meidän kaikkien tulisi ymmärtää kokonaisuus, joka vastuullisuuteen liittyy ja sitoutua tekemään yhteistyötä pitkäjänteisesti.

Muuten tavoitteissa jäädään puolitiehen. 

Laura Karotie
Laura Karotie

Liiketoimintajohtaja