10 kysymystä tekoälyn käytöstä kiinteistöjen ylläpidossa

Marraskuisessa webinaarissa kerroimme, miten tekoäly muuttaa kiinteistöjen ylläpidon perinteisiä käytäntöjä ja tehostaa huoltoprosesseja. Webinaarin aikana osallistujat esittivät paljon hyviä kysymyksiä, joihin löydät vastaukset alta. Jos et päässyt mukaan webinaariin, voit tilata tallenteen täältä.

Caverion AI -tekoälyratkaisu seuraa kiinteistön tilaa jatkuvasti. Se auttaa varmistamaan, että tavoitellut olosuhteet toteutuvat ja kiinteistöä huolletaan silloin, kun siihen on todellinen tarve. 

Vastaamme alla kymmeneen webinaarissa esitettyyn kysymykseen. Mikäli sinulle tulee muita kysymyksiä mieleen, otathan yhteyttä! Suosittelemme katsomaan webinaarin ennen kysymysten lukemista.

 1. Onko Caverionin tekoälyratkaisu yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa?

  Caverionin tekoälyratkaisu on avoin ja itsenäinen järjestelmä. Se on riippumaton palveluntuottajista ja muista teknologioista. Kiinteistön järjestelmien ei tarvitse olla Caverionin toimittamia, ja huoltokumppanina voi olla myös toinen palveluntarjoaja.

  Tekoäly yhdistyy kiinteistön muiden järjestelmien, kuten rakennusautomaation, energiamittausten ja kiinteistöön asennettujen IoT-sensoreiden tuottamaan dataan. Se integroituu myös kiinteistön huoltokirjaan tai toiminnanohjausjärjestelmään. Esimerkiksi huoltoliikkeen vaihtumisella ei ole vaikutusta järjestelmän toimintaan.

 2. Onko väliä, millainen huoltokirjaohjelmisto kiinteistössä on käytössä?

  Kiinteistössä voi olla käytössä Caverionin huoltokirja, muu huoltokirja tai muu toiminnanohjausjärjestelmä.

  Huoltokirjoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä on olemassa satoja erilaisia, ja tekoäly on mahdollista liittää näihin monella eri tavalla. Lopputulos riippuu sekä huoltokirjan toiminnallisuuksista että asiakkaan toiveista.

 3. Hälyttääkö järjestelmä, jos kiinteistön olosuhteita ei pystytäkään parantamaan tavoitellussa ajassa?

  Tekoäly seuraa jatkuvasti kiinteistön tilaa ja ilmoittaa poikkeamista. Mikäli olosuhteet eivät täytä asetettuja tavoitteita, järjestelmä ilmoittaa poikkeamasta niin kauan, kunnes ongelma on korjattu. Tapa, jolla järjestelmä viestii poikkeamista, riippuu käytössä olevista työkaluista ja valituista viestintätavoista.

 4. Miten yksittäiset, tarpeenmukaiset huoltotoimenpiteet vaikuttavat määräaikaishuoltoon?

  Caverionin tekoälyratkaisu käsittelee yksittäisiä tapahtumia. Se ei tarkastele kohteen kaikkia tehtäviä kokonaisuutena. Järjestelmä tarjoaa viankorjaajalle tietoa, joka johtaa kentällä käytännön toimenpiteeseen. Esimerkiksi tietty toimenpide olisi joka tapauksessa tehty määräaikaishuollon yhteydessä, mutta vika kannatti korjata jo aiemmin, koska se vaikutti olosuhteisiin tai energiankulutukseen. Määräaikaishuollon koittaessa järjestelmä ei enää ilmoita kyseisestä poikkeamasta, joten suoritettu korjaustyö on jo vaikuttanut myös määräaikaishuollon sisältöön.

 5. Millaisia raportteja järjestelmästä on mahdollista saada?

  Kaikki eri tietolähteistä järjestelmään tuotu data, analytiikan tulokset sekä huoltotehtävien yhteydessä luotu selkokielinen analyysi tallentuvat järjestelmään. Näistä tiedoista on mahdollista tuottaa haluttuja raportteja.

  Tavoitteena on, että tekoäly tuottaa suoraan huoltoraportin sisältöä ja täydentää näin huollon suorittajan kirjaamaa tietoa.
 1. Hyödynnetäänkö NLP:ssä (Natural Language Processing) suuria kielimalleja vai perinteisempiä menetelmiä?

  Caverionin ratkaisussa hyödynnetään perinteisempiä menetelmiä. Sovelluksen tuottama teksti on pääosin täsmällistä ammattikieltä. Suurien tietomallien hyödyntäminen ei toisi merkittävää lisähyötyä.
 1. Miten integraatio huoltokirjajärjestelmiin käytännössä toteutetaan?

  Paras tulos saavutetaan API-rajapintojen avulla. Teknisesti integraatio on mahdollista toteuttaa mihin tahansa huoltokirjajärjestelmän tuottamaan sähköiseen indikaatioon.
 1. Voiko Caverionin tekoälyn yhdistää esimerkiksi Granlund Manager -huoltokirjan ja rakennusautomaation tietoihin?

  Kyllä voi. Tekoälyratkaisu toimii osana kiinteistön nykyistä järjestelmäkokonaisuutta.
 1. Onko ratkaisu tarkoitettu vain huoltokirjaympäristöön, vai tarjoaako se relevanttia trenditietoa esimerkiksi hälytystilanteessa?

  Tekoäly voi reagoida mihin tahansa sähköiseen tapahtumaan, oli kyseessä sitten hälytys, uusi työtilaus tai vaikkapa sähköposti. Sen tuottama sisältö voidaan määrittää kiinteistön tarpeisiin sopivaksi.

  Webinaarissa keskityttiin tarpeenmukaiseen huoltoon, jossa tekoälyä sovelletaan huoltokirjassa toimivaan kiinteistön ylläpitoon. Caverionilla on kuitenkin muitakin samaan tekoälyratkaisuun perustuvia sovelluksia, kuten hälytys- ja etähallintapalvelu.
 1. Jos tekoälyn toiminnassa sattuu vikatilanne, estääkö toimimaton järjestelmä huollon normaalin toiminnan siihen asti, että tekoäly saadaan taas käyttöön?

  Tekoälyn mahdollisella vikatilanteella ei ole mitään vaikutusta huollon suorituskykyyn. Tekoäly toimii huollon tukena tuottamalla lisätietoa aina kun se on mahdollista, mutta se ei luo tai määritä suoritettavaa huoltoa mitenkään. Huollon suorittaa ihminen riippumatta siitä, onko tekoäly käytössä vai ei. Tekoälyn tehtävänä on tarjota lisätietoa ja tukea huollon suorittamiseen.

  Jos sinulla herää muita kysymyksiä tai haluat nähdä, miten järjestelmä toimii käytännössä, otathan yhteyttä!
Tuuka Glad
Tuuka Glad
Päällikkö, Digitaaliset ratkaisut, Caverion Suomi
 

Opas: Tekoäly kiinteistöissä

Tekoäly saattaa tuntua rakettitieteeltä, mutta sen hyödyntäminen on yllättävän vaivatonta. Luettuasi Tekoäly kiinteistöissä -oppaamme tiedät, että tekoäly on aidosti toimiva keino tehostaa kiinteistön toimintaa.

Lataa opas