Ilmastovaikutukset

Caverionin omassa toiminnassa suurimman ympäristöjalanjäljen
aiheuttaa oman autokannan polttoaineenkulutus. Vuonna 2018
Caverionilla oli 4 600 huoltoajoneuvoa. Tavoitteenamme on
hyödyntää logistisia ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjä. Ympäristönäkökohdat otetaan
huomioon myös yhtiön autojen valinnassa. Huolto- ja
työsuhdeautot ovat pääosin polttoainetehokkaita dieseleitä.
Vuonna 2018 dieselin osuus Caverionin autokannan
polttoaineenkulutuksesta oli 96 prosenttia. Lisäksi kaasu-,
hybridi- ja sähköautojen käyttö lisääntyy jatkuvasti.

Seuraamme jatkuvasti tekniikan kehitystä ja olemme valmiita
lisäämään vaihtoehtoisten ympäristöystävällisten autojen
käyttöä tulevaisuudessa. Caverion päivittää parhaillaan
konsernin autopolitiikkaa ja päästörajoja vastaamaan uuden,
parannetun WLTP-kulutusmittauksen vaatimuksia. Caverion
Suomi määritti jo vuonna 2018 WLTP-mittauksen henkilöautojen
CO2-päästörajaksi 180 g/km.

Suurimmat syyt epäsuoran energiankäytön vähenemiseen
vuonna 2018 ovat tietyistä liiketoiminnoista luopuminen sekä
muut muutokset teollisuuden liiketoiminnassa.

Asiakkaiden energiasäästöt

Caverionin asiakkaille toteuttama EPC- energiansäästö oli enemmän kuin Caverionin oma epäsuora
energiakäyttö vuonna 2018 (36 700 MWh).