Kattavat energiapalvelut

Hyödyntämällä kiinteistöjen ja edistyksellisen talotekniikan 
perusteellista tuntemustaan, Caverionin asiantuntijat auttavat
asiakkaita taloudellisten ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Yksilöllisesti räätälöityjen ratkaisujen avulla asiakkaamme voivat
vähentää rakennustensa ympäristövaikutuksia vaarantamatta
hyvää sisäilmaa ja mukavia työskentelyolosuhteita. Jo suunnittelussa
huomioidaan energiatehokkuus. Otamme huomioon kiinteistöjen
ympäristövaikutukset ja energiatehokkuuden alusta alkaen,
eli suunnitteluvaiheesta lähtien ja arvioimme teknisten ratkaisujen
vaikutukset koko elinkaaren osalta.

Energiapalvelumme kattavat seuraavat osa-alueet: 

Energianhallinta
Räätälöity palvelu energiankulutuksen ja sisäolosuhteiden
seurantaan ja optimointiin koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Energiansäästöhankkeet
Rakennusten suorituskyvyn parantaminen teknisten
järjestelmien, esimerkiksi lämmityksen, ilmanvaihdon tai 
ilmastoinnin, säädön ja nykyaikaistamisen avulla, mikä alentaa
energiankulutusta ja kiinteistön päästöjä ja tuottaa taattuja
säästöjä.

Uusiutuva energia
Asiantuntijapalvelut ja hankkeet liittyen uusiutuvaan
energiaan, kuten aurinkoenergiaan ja edistyksellisiin
järjestelmäintegraatioihin.

Energiakatselmukset ja -sertifikaatit
Yleiskatsaus kattaen nykytilan, parannusmahdollisuudet,
toimintasuunnitelman sekä sääntelyvaatimusten täyttämisen.


Energiansäästöhankkeet (EPC)

Energiansäästöhankkeet (EPC) ovat yksi tavoista jolla 
Caverion pyrkii lisäämään asiakkaiden energiansäästöä. 
EPC-energiansäästöhanke on pitkäaikainen sopimus,
jossa energiatehokkuuden keinot ja investoinnit rahoitetaan
energiakustannusten säästöllä.

Kumppanina Caverion takaa budjetin toteutumisen sopimuksen
aikana, kattaen analyysit, päätökset, modernisoinnit ja sisäiset 
seurantatoimet.

Tyypillisiä EPC-asiakkaita ovat:
• kunnat tai muut julkisen sektorin organisaatiot
• yksityinen sektori
• erilaiset toimialat