Ympäristö

Toimintaympäristö

Ilmastonmuutos on todellisempi aihe kuin koskaan aiemmin.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) vaatii
rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. 
Rakennetussa ympäristössä voidaan tehdä lukuisia
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

~30% ihmisten hiilijalanjäljestä tulee rakennuksista

40% EU:n energiasta kulutetaan rakennuksissa

20% CO2- päästöt voidaan saavuttaa digitalisaatiolla


Caverionin olennaisten ympäristönäkökohtien matriisi

Ympäristöriskit


Caverionin liiketoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä, 
eikä oma toiminta  vaadi paljon energiaa. Toiminnassa syntyvät 
jätteet ja kulutetut kemikaalit kierrätetään ja hävitetään
määräysten mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat
ovat enimmäkseen paikallisesti aiheutuvaa melua ja pölyä.
Caverion seuraa jatkuvasti lainsäädännön muutoksia EU:n alueella ja muissa toimintamaissaan.


ISO 14001- sertifioitu liiketoiminta