Ympäristö

Toimintaympäristö

Ilmastonmuutos on todellisempi aihe kuin koskaan aiemmin.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) vaatii
rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. 
Rakennetussa ympäristössä voidaan tehdä lukuisia
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

Teollisuus, kauppa ja asuminen muodostavat yhdessä noin 30
prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.
Uusien rakennusten rakentaminen Euroopan unionin alueella
on siirtymässä lähes nollaenergian rakennuksiin. Suunnittelu-
ja rakennusosaamisemme on arvokasta projekteissa, joissa
voimme toimia kumppaneina niin hankinnassa, suunnittelussa,
rakennusvaiheessa kuin teknisten järjestelmien suunnittelussa.
Energiatehokkuuden varmistamme kaikissa projektin vaiheissa.

Maailmantalous ja markkinat muuttuvat ilmastokysymysten
vuoksi. Caverion haluaa olla joustava, etulinjassa oleva
kumppani ja tarjota palveluja ja lisäarvoa asiakkaille ja
yhteiskunnalle myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on
haaste, mutta myös mahdollisuus Caverionille aikaansaada
todellisia muutoksia samalla kun yhteiskunnassa siirrytään
painottamaan enemmän elinkaari- ja kiertotalousajattelua.


Caverion ja ympäristö

Vuonna 2018 Caverion teki olennaisanalyysin ympäristönäkökohdista.

Merkittävin vaikutus ympäristöön on Caverionin asiakkailleen
aikaansaamalla energiansäästöllä. Caverionin omassa 
toiminnassa suurimman ympäristöjalanjäljen aiheuttaa oman
autokannan polttoaineenkulutus. Lisäksi toimitilojemme
energiankulutuksella on merkittävä vaikutus. Jätteiden käsittely
sekä tehokas materiaalien käyttö ovat tärkeitä päivittäisessä 
toiminnassamme, sillä kiertotalous on kasvava megatrendi.

Ympäristömääräysten mukainen toimittajaketju sekä
yhteistyökumppanit ovat keskeisiä Caverionille.
Caverionin olennaisten ympäristönäkökohtien matriisi

Ympäristöriskit


Caverionin liiketoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä, 
eikä oma toiminta  vaadi paljon energiaa. Toiminnassa syntyvät 
jätteet ja kulutetut kemikaalit kierrätetään ja hävitetään
määräysten mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat
ovat enimmäkseen paikallisesti aiheutuvaa melua ja pölyä.
Caverion seuraa jatkuvasti lainsäädännön muutoksia EU:n
alueella ja muissa toimintamaissaan.
ISO 14001 -ympäristösertifioitu liiketoiminta