​Kestävä kehitys

Caverion edistää parempaa maailmaa energiatehokkailla ja kestävillä ratkaisuillaan. Asiakaslupauksemme on Building Performance.Caverionin palvelut ja ratkaisut luovat rakennetusta ympäristöstä älykästä ja kestävää. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan.

Value creation


Varmistamme hyvän sisäilman sekä terveelliset ja turvalliset työympäristöt, jotta ihmiset voivat palata terveinä kotiin.

Takaamme asiakkaillemme vastuullisesti hoidetun palveluketjun palvelunhallinnan.

Energia- ja ympäristöpalvelujemme kautta parannamme rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä, mikä on helpoin keino saavuttaa hiilineutraaliustavoitteet.

Johtamalla kiinteistöjä elinkaariajattelun mukaisesti optimoimme elinkaaren aikaisia kustannuksia ja ylläpidämme rakennuksen kestävää suorituskykyä, mikä tukee asiakkaidemme yrityskansalaisuutta.

Lataa ja lue lisää meidän aloitteista ja vaikutuksista 2019 Kestävän kehityksen raportista! 

 

AdobeStock_165207624 (ID 113937)