​Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen raportti 2018 on julkaistu 

Kestävän kehityksen raportti 2018 on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatiman kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti. Raportti noudattaa GRI-standardien (GRI Standards) peruslaajuutta (Core). 

Raportti kattaa Caverionin tärkeimmät kestävän kehityksen teemat:

• Ympäristö
• Työterveys & Turvallisuus
• Henkilöstö
• Määräystenmukaisuus ja taloudellinen vastuu
• Toimitusketju

Kestävän kehityksen kohokohtia vuodelta 2018:

 

• Vuonna 2018 Caverion tarjosi asiakkaille 66 000 MWh  energiansäästöä EPC-energiansäästöhankkeilla. Luku  vastaa 27 000 kerrostalokolmion keskimääräistä vuotuista energiankulutusta.
• Tapaturmataajuus (LTIFR) parani edelleen ja oli 5,2 (2017: 5,7).
• Vuonna 2018 palveluksessamme työskenteli yhteensä tuhat kesätyöntekijää, oppisopimusopiskelijaa,  opinnäytetyötänsä viimeistelevää nuorta tai harjoittelijaa.
• Asiakasuskollisuus sekä -tyytyväisyys on parantunut jatkuvasti ja asiakastyytyväisyys (NPS = Net Promoter Score) parani jälleen vuonna 2018.