Datakeskukset ovat älykkään kaupunkiteknologian voimavara

Datakeskukset ovat fyysisiä tiloja, joissa tietoja säilytetään ja käsitellään. Kun kaupungeistamme tulee älykkäämpiä ja verkottuneempia, turvallisten, luotettavien ja kestävien datakeskusten merkitys korostuu yhä enemmän. Datakeskusten ympäristövaikutuksia valvotaan tarkasti, ja ilmanvaihdolla ja jäähdytyksellä on merkittävä rooli niiden kokonaisenergiankulutuksessa. Datakeskuksista jäljelle jäävä (muuten hukkaan menevä) päästötön lämpö voidaan ottaa talteen läheisissä rakennuksissa käytettäväksi tai syöttää kaukolämpöverkkoon. Esimerkiksi aurinkopaneelit voivat auttaa tuottamaan datakeskukselle vihreää energiaa käytettäväksi.

 

Palvelumme ja ratkaisumme ovat osa nykyaikaisia datakeskuksia:

 
Cloud technology

 

Pilvipalvelut

Automaatioteknologian pilvipohjaiset ratkaisut mahdollistavat etävalvonnan, kehittyneen analytiikan sekä energia- ja ylläpitokustannusten optimoinnin kaltaiset palvelut.

Energy Management

 

Energianhallinta

Energianhallinnalla ja -optimoinnilla on ratkaiseva merkitys datakeskuksen tehokkuudelle ja kestävyydelle, sillä jopa 75 % datakeskuksen käyttökustannuksista koostuu energiasta.

Cooling data centres

 

Jäähdytys

Jäähdytyksen osuus voi olla noin 30-50 % konesalin kokonaissähkönkulutuksesta. Jäähdytys on usein konesalien tehokkain yksittäinen optimoitava osa-alue. Caverionilla on laaja kokemus tältä alalta. 

Lue lisää:

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö