Merkittävimmät liiketoimintariskit ja riskienhallinta

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 (julkaistu 5.11.2020)

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Caverionin merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia puolivuosikatsauksessa 2020 raportoituun verrattuna. Nämä riskit ja epävarmuustekijät ovat edelleen voimassa.

Koronapandemian ja sitä seuranneen taloudellisen taantuman vaikutukset Caverioniin sekä toimenpiteet, joita yhtiö on suorittanut, on esitetty erillisenä yhteenvetona tämän kappaleen jälkeen ja kuvattu aikaisemmin raportissa kappaleissa ”Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät” ja ”Toimintaympäristö vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana”.

Kattava kuvaus Caverionin merkittävimmistä riskeistä on saatavilla 2019 tilinpäätöksessä ja on edelleen voimassa.

KORONAPANDEMIAN JA SITÄ SEURANNEEN TALOUDELLISEN TAANTUMAN VAIKUTUS CAVERIONIIN

Koronapandemian ensimmäinen aalto ja sitä seurannut taloudellinen taantuma vaikutti Caverionin liiketoimintaan negatiivisesti vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kesäkuun 2020 jälkeen vaikutus heikentyi ja oli kolmannen vuosineljänneksen aikana rajoitetumpi.

Koronaviruksen toinen aalto alkoi Caverionin toimintamaissa kolmannen vuosineljänneksen lopulla, mikä jälleen lisää riskitasoa. Koronan toinen aalto on tällä hetkellä johtamassa uusiin sulkutoimenpiteisiin myös Caverionin toimintamaissa ja lisäämässä negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan neljännellä vuosineljänneksellä. Caverionin liikevaihdon tasoon ja myös kannattavuuteen vaikuttaisivat edelleen kaikki tällaiset lisärajoitukset, joilla rajoitetaan teollista tuotantoa tai seisokkeja tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita.

Caverionin liiketoiminta on altistunut useille riskeille koronaan ja taloudelliseen taantumaan liittyen. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaiden päätökset keskeyttää tai peruuttaa voimassaolevia sopimuksia, uusien palveluiden kysynnän puute, työntekijöiden tai alihankkijoiden henkilöstön poissaolot, asiakkaiden tai viranomaisten päätökset sulkea työmaita ja muita toimitiloja, asiakkaiden maksusuoritusten laiminlyömiset ja rahoituksen puute tai heikko saatavuus.

Sen välittömien vaikutusten lisäksi koronapandemia on myös johtanut maailmanlaajuiseen taantumaan, joka voi vaikuttaa useilla alueilla negatiivisesti yleiseen kysyntään ja hinnoitteluympäristöön myös Caverionin osalta. Kuitenkin olennainen osa Caverionin palveluista on luonteeltaan sellaista, että asiakkaat tarvitsevat näitä palveluita myös taantuman aikana.

On edelleen epäselvää, kuinka pitkään koronapandemia tulee kestämään sekä kuinka syvä ja pitkä sitä seurannut taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuonna 2021, mutta molempia on edelleen vaikeaa ennustaa tällä hetkellä.