• KEVA:n kiinteistöjä, Caverion
  • keva_576x320px

KEVA, Suomi

Tavoitteenamme oli vähentää energian kulutusta seitsemän prosenttia ja asuinrakennusten veden kulutusta kymmenen prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Energiamanagerionnin ensimmäisen vuoden tulokset ja suunta olivat rohkaisevia. Tunnistettu energiansäästöpotentiaali oli lähes 17,5 GWh ja se ylitti asetetut tavoitteet yli 60 prosentilla. Laskennallisesti tästä toteutui ensimmäisen vuoden aikana noin 6,5 GWh.
Petri Suutarinen, Kevan kiinteistöjohtaja

 

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Kevan piiriin kuuluu yhteensä 1,2 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Palvelut

  • Asiantuntijapalvelut

Järjestelmät ja tuotteet

  • Ilmanvaihto ja ilmastointi
  • Informaatio- ja viestintäteknologia
  • Lämmitys, vesi ja viemäri
  • Sähköistys
  • Jäähdytys
  • Automaatio

Käyttötarkoitus

Haaste

Kevan kiinteistöille haluttiin asiantunteva kumppani, jonka tuella yritys pystyy kehittämään kiinteistöyhtiöidensä energianhallintaa. Asiantuntevan ja pitkäaikaisen kumppanin toivottiin pystyvän tukemaan Kevan ympäristöstrategiaa, energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista ja tuottaa energianhallintapalveluita.

Kevan sijoituskiinteistöt ovat sitoutuneet uuteen Energiatehokkuussopimukseen (ETS), joka asettaa tavoitteet energian käytön tehostamiselle vuoteen 2025 mennessä. Kevan tavoitteina on  vähentää veden kulutusta 10 prosenttia asuinrakennuksissa ja energiankulutusta 7 prosenttia Kevan kiinteistöissä vuoteen 2020 mennessä. Näiden tavoitteiden lisäksi vuonna 2015 voimaan tullut energialaki asettaa suurille yrityksille velvoitteita energiatehokkuuden jatkuvalle kehittämiselle. 

Ratkaisu

Keva säästi ensimmäisen vuoden aikana yli 550 000 euroa vähentämällä kiinteistöjensä energian- ja vedenkulutusta tarkalla etäseurannalla ja laiteuusinnoilla. Kevan kiinteistöjen ympäristöstrategian tavoitteet saavutettiin vuoden 2018 lopussa, kaksi vuotta tavoiteltua aiemmin.

Energiatehokkuutta on parannettu jatkuvalla energianseurannalla, jokaisen kiinteistön energiakartoituksella ja tehokkaalla rakennusautomaation etävalvonnalla. Reilussa 40 kohteessa on käytössä Caverion etäyhteys ja -seuranta sekä muutamissa kohteissa on käytössä 24/7 Valvomo ja HelpDesk. Näiden avulla kiinteistöjen ennakoiva huolto ja kommunikointi käyttäjien kanssa helpottuu.

Energiatehokkuutta ja ylläpitoa tuetaan rakentamalla mahdollisimman moneen kiinteistöön tietoturvallinen etäkäyttömahdollisuus. Energiatehokkuutta kehitetään Kevan kiinteistöissä koko ajan. Vuoden 2018 alussa valmistui vuokra-asuntokohteissa vedensäästöprojekti, jossa kaikkien talojen vesipisteet tarkistettiin ja vesivirtaamat säädettiin.

Ajankohta

Energiamanageeraus vuodesta 2016 alkaen.

Lue lisää Caverionin energiakonsultoinnista

Keva: Kiinteistöjä aktiivisesti kehittämällä kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Säästöä yli 550 000 € vuodessa

Yli 100 kohteen energia- manageeraus