• fortum_576x320

Fortumin laitokset ja kaukolämpöverkot

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortumin missiona on edistää yhdessä asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja energiantuotantoa.

Caverion on ollut Fortumin kunnossapitokumppani vuodesta 2006. Syksystä 2016 lähtien olemme hoitaneet Fortumin kumppanina käyttöä ja kunnossapitoa Uudenmaan laitoksilla ja kaukolämpöverkoissa, Meri-Porin lauhdevoimalaitoksella sekä Joensuussa 2016–2019.

Palvelut

 • Suunnittelu ja hankekehitys
 • Projektin toteutus
 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Projektin johtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

 • Teollisuusasennukset
 • Turvallisuus
 • Prosessiputkistot

Asiakkaat

 • Energiateollisuus
 • Teollisuus

Käyttötarkoitus

 • Tehdas
 • Teollisuus

Haaste

- Fortum tutki erilaisia ratkaisuja toiminnan tehostamiseen, ja päätyi käytön kumppanuusmalliin.

Ratkaisut

- Caverion vastaa laitosten ja kaukolämpöverkkojen päivittäisestä käytöstä ja kunnossapidosta, palvelun jatkuvan kehittämisestä, sekä ennakko- ja vuosihuolloista.
- Hoidimme palvelun mobilisaation lyhyessä ajassa niin, että käyttö- ja kunnossapitovastuun siirtyessä asiakkaan liiketoiminta ei häiriintynyt.
- Turvallisuus ja asiakaspalvelu ovat toteutuneet tavoitellusti.

Ajankohta

Kokonaisuudessaan laitosten ja verkostojen käyttö ja kunnossapito siirtyi Caverionille syksyllä 2016.

Tietoja kumppanuudesta

Caverion valikoitui kumppaniksi parhaiten Fortumin tarpeisiin vastaavalla kokonaisratkaisulla. Mahdollisuudella ottaa käyttöön ennustava MP INtelligence -analytiikka oli myös merkitystä päätöksenteossa.

 

Koko

- Espoon voima- ja lämpölaitokset (mm. Suomenoja ja Kivenlahti) sekä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpö- ja kaukokylmäverkot 850 km
- Muun Uudenmaan voima- ja lämpölaitokset (mm. Järvenpään biovoimalaitos) ja kaukolämpöverkot 200 km
- Meri-Porin lauhdevoimalaitos
- Joensuun voimalaitos ml. pyrolyysilaitos, kaukolämpöverkot 240 km ja lämpökeskukset vv. 2016–2019 (omistaja vaihtunut 2020)

Ennaltaehkäisevä työturvallisuus on avainasemassa kaikessa toiminnassa.