• Boliden Kokkola, Caverion

Boliden Kokkola, Kokkola, Suomi

Caverionin pitkä historia tehtaallemme tehdyissä sähkö- ja automaatiotekniikan töissä perustuu hyvään yhteistyöhön ja työhön liittyvien tehtävien tekemiseen kerralla kuntoon. Tuomas Keskitalo, Boliden Kokkolan sähkö- ja automaatiokunnossapidon päällikkö.

Suomen länsirannikolla sijaitseva Boliden Kokkola on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. Suurin osa tehtaan käyttämästä sinkkirikasteesta tulee Bolidenin omilta kaivoksilta, mutta rikasteita hankitaan myös muilta kaivosyrityksiltä.

Palvelut

  • Tekninen huolto ja kunnossapito
  • Asiantuntijapalvelut

Järjestelmät ja tuotteet

  • Turvallisuus
  • Teollisuusasennukset
  • Prosessiputkistot
  • Sähköistys
  • Jäähdytys

Käyttötarkoitus

Haaste

Boliden Kokkola -sinkkitehtaan olosuhteet ovat vaativat ja haasteelliset, kun tehtaassa on tuotantoprosessi käynnissä. Prosessien aikana myös turvallisuusasiat nousevat tärkeiksi. Tuotantoprosessien aikana lämpötilaolosuhteet saattavat vaihdella voimakkaasti kylmästä kuumaan. 

Boliden Kokkola -sinkkitehtaalla sinkki jalostetaan vastaamaan yrityksen vaativimpien asiakkaiden tarpeita. Caverionin haasteena on pitää tuotantoprosessin käynti keskeytyksettömänä, vain tiettyjä toimintoja tehdään seisakkien aikana. Tehdas tarvitsee osaavan ja ammattitaitoisen yhteistyökumppanin, sillä erilaiset projektit ja huoltojen kausiluontoiset tarpeet sekä resurssien määrät eri osaamisalueiden suhteen on osattava ottaa huomioon.

Ratkaisu

Caverion on asiantunteva kumppani, joka auttaa asiakasta läheisessä yhteistyössä yhdistämään erilaiset tekniset ja tietotekniset kokonaisratkaisut ja -osaamisen eri lähteistä saatavien tietojen analysointiin ja hyödyntämiseen.

Läheinen yhteistyö tehtaan valvojan kanssa takaa onnistuneen aikatauluttamisen tehtaan tuotantoprosessien aikataulun mukaan. Caverionin työntekijöinä tehtaalla toimii kokenut ja pitkään samalla alueella toiminut henkilöstö, joka tuntee asiakkaan ja sen tarpeet. Tehtaalla hyödynnetään Caverionin kunnossapitoprosesseja ja -konsepteja.

Boliden Kokkola -sinkkitehtaassa käytössä olevat Caverionin järjestelmät ja tuotteet: Sähköasennukset talotekniikkaan, instrumentoinnin asennukset, kiinteistöjen sähköasennusten tarkastukset, turva ja merkkivalo, rulla-ovihuollot, kylmähuolto, kylmähuollot ja asennukset, paloilmoitin huollot ja asennukset, sprinklerasennukset,  prosessiputkistot, säiliöt, paineastiat ja muita mekaanisia asennuksia.
 
Boliden Kokkolassa on jalkautettu käyttöön Caverionin ennakoiva työturvallisuusmalli, jonka myötä tapaturmia ei ole tapahtunut Caverionin osalta vuosikausiin.

Ajankohta

Caverion on tehnyt yhteistyötä 1960 -luvulta lähtien, jolloin tehdas on rakennettu.

Yhteistyö alkanut 1960-luvulla

Kokonaisvaltaiset asiantuntijapalvelut