HGR Property Partners Oy
- Yhteinen lopputulos herättää ylpeyttä

trustmary-watermark-366x300

Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää energiatehokkaita ratkaisuja. Sen palvelualueet kattavat teollisuuden ja kiinteistöjen projektit kohteen koko elinkaaren ajalta. Kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö HGR Property Partners Oy:lle Caverion toteutti talotekniikkahankkeen, jonka aikana yhteistyö oli toimivaa ja palvelu oikea-aikaista. Tällä hetkellä hanke on ylläpitovaiheessaan.

Caverionin HGR Property Partnersille toteuttama hanke kohteessa Kasarmikatu 21 käsitti esimerkiksi rakennuksen ilmastointi-, lämmitys- ja atk-järjestelmien suunnittelemisen ja toteuttamisen. Nyt hanke on edennyt ylläpitovaiheeseen.

– Caverion johti hankkeen tähän, nähtävissä olevaan ja laadukkaaseen lopputulokseen. Seuraavien viiden vuoden ajan Caverion vastaa toteuttamiensa järjestelmien ylläpidosta, HGR Property Partnersin toimitusjohtaja ja pääosakas Kari Helin avaa.

”Caverionilla on hyvä henki”

Caverionin tekeminen on ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä. Helinin mukaan asiakkaan lähtökohdat otetaan hyvin huomioon, mikä näkyy esimerkiksi pyrkimyksessä optimaaliseen resursointiin ja hyvään johtamiseen.

“Projektin aikana ei esiintynyt minkäänlaisia riskejä tai tapahtunut esimerkiksi asennusvirheitä.”

 

– Tässä projektissa meitä miellytti erityisesti se, että osallisena oli sekä kokeneita tekijöitä että nuorempia, innovatiivisia henkilöitä. Kaikki mietityttävät asiat käytiin läpi neuvotteluissa. Aina, kun oli kysyttävää, Caverionilta sai ihmisiä kiinni, Helin kiittää.

– Caverionilla on hyvä henki, ja se näkyy innostuksena ja kaiken osaamisen esille tuomisena, Helin jatkaa.


Hyvä yhteistyö mahdollisti onnistuneen urakan

Helinin mukaan hankkeen lopputulos todella herättää tyytyväisyyttä. Reklamaatioita ei ole saatu pääurakoitsijaltakaan, mistä päätellen urakka onnistui hyvin. Helin kiittääkin yhteistyökumppaniaan, jonka kanssa onnistunut projekti oli mahdollinen.

– Projektin aikana ei esiintynyt minkäänlaisia riskejä tai tapahtunut esimerkiksi asennusvirheitä. Ollaan ylpeitä siitä, mitä yhdessä on saatu aikaiseksi, Helin hymyilee.

Trustmary Finland Oy on tuottanut asiakaskokemustarinan puolueettomasti. Tarinat perustuvat haastateltavien vapaaehtoisuuteen suositella yritystä muille eikä niitä ole käsikirjoitettu etukäteen. Asiakastarinan on hyväksynyt haastateltu asiakas.

Tutustu Kasarmikatu 21:n referenssiin