Kulutusjousto Caverion 2.jpg
06.02.2023 Lehdistötiedote

Kulutusjousto helpottaa sopeutumista sähkön hinnan vaihteluun – Caverionin digitaalisista palveluista tukea

Kulutusjousto tarjoaa liikkumavaraa suhteessa sähkön hinnan ja määrän vaihteluihin. Caverionin digitaalisilla palveluilla joustosta saa suuren hyödyn. 

Sähkön hinnan vaihtelu on herättänyt huolta tänä vuonna. Kulutusjousto on menetelmä, joka auttaa sopeutumaan hinnanvaihteluihin ja säästämään energiakustannuksissa. Kun kulutusjoustoa hyödynnetään, saatavilla olevan sähkön määrään ja hintaan reagoidaan siten, että omaa sähkönkulutusta vähennetään tai lisätään hetkellisesti. Esimerkiksi kiinteistöjen energiankäyttöä tai teollisuuden prosesseja voidaan painottaa aikoihin, joina sähköä on enemmän saatavilla ja se on edullisempaa.  

”Kiinteistöjen osuus energiankulutuksesta on Suomessa noin 30 prosenttia. Kulutusjouston yhteydessä yleisintä on säätää kiinteistöjen ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdon osuus kiinteistöjen energiankulutuksesta on suuri ja se on yleensä keskitetysti ohjattua”, digitaalisista ratkaisuista vastaava päällikkö Tuuka Glad Caverion Suomesta toteaa. 

Gladin mukaan rakennusautomaatiolla ohjattujen kiinteistöjen määrä on saavuttanut ns. kriittisen pisteen ja keskitetystä ohjaamisesta on tullut kannattavaa. 

Kiinteistöjen käyttötarkoitus ratkaisee 

Caverion seuraa kulutusjouston suhteen Euroopan unionin suositusta, jonka mukaan sähkönkulutusta tulisi vähentää kiinteistöjen kokonaiskulutuksesta 10 prosenttia 3-4 tunnin ajan per vuorokausi. 

”Kulutusjouston yhteydessä on huomioitava kiinteistön käyttötarkoitus, kaikkiin kiinteistöihin se ei sovellu. Jousto tuotetaan talotekniikalla, jonka tehtävänä on luoda kiinteistöön oikeanlaiset olosuhteet nimenomaan käyttötarkoitus huomioiden”, Glad huomauttaa. 

Caverion tukee myös kantaverkkoyhtiö Fingridin sähköjärjestelmän tuki -menettelyä. Yrityksille, teollisuudelle ja julkisorganisaatioille suunnattu menettely hyödyntää säätösähkömarkkinoiden ulkopuolista joustopotentiaalia ja aktivoidaan tilanteissa, joissa sähköpulan riski on suuri.  

Teollisuuden joustoissa iso potentiaali 

Teollisuuden osuus Suomen energiankulutuksesta on yli 40 prosenttia, joten potentiaali kulutusjouston hyödyntämiselle on merkittävä. Teollisuusyritykset voivat hyötyä joustosta esimerkiksi ajoittamalla tuotantoaan yöaikaan, jolloin sähkön kysyntä ja hinta ovat tyypillisesti alhaisempia tai osallistumalla säätösähkö- ja reservimarkkinoille. 

"Teollisuuslaitos voi osallistua esimerkiksi säätösähkömarkkinoille antaen alas- tai ylössäätötarjouksen ja saaden korvauksen, mikäli tarjous käytetään eli laitos lisää tai vähentää kulutustaan hetkellisesti. Myös tuotantoprosessia voi ohjata mahdollisuuksien mukaan niin, että ajoitetaan varastoitavien välituotteiden valmistusta kulutuspiikkien ulkopuolelle tai automatisoidaan laitteiden operointi vuorokauden halvimmille tunneille”, Caverion Teollisuuden Intelligence-yksiköstä vastaava Harri Paukkeri kertoo. 

Kulutusjousto on tarpeen jatkossakin, koska energiantuotanto on siirtymässä yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden varaan, jolloin sähköntuotanto on vahvemmin sääriippuvaista ja kulutuksen tulee joustaa sen mukaisesti. Jotta jousto toimisi optimaalisesti, Gladin mielestä tarvittaisiin lisää toimialojen välistä yhteistyötä.  

”Yhteistyön tiivistäminen teollisuuden, Fingridin ja energiayhtiöiden kesken edistäisi myös asiaa”, hän toteaa. 

Caverionin kulutusjoustopalvelut kiinteistöissä 

 
Lisää sähkön kulutusjoustosta podcastissa os. https://www.caverion.fi/teema/tyosi-tueksi/kohti-hiilineutraalia-yhteiskuntaa-podcast/ Jakso on ensimmäinen osa Caverionin Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa -sarjasta, joka jatkuu koko kevään. 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Tuuka Glad  Manager, Digital Solutions, Caverion Suomi tel. +35840 869 0978, tuuka.glad(at)caverion.com  Harri Paukkeri  Head of Unit, Caverion Intelligence, Caverion Teollisuus tel. +358 50 317 4337, harri.paukkeri(at)caverion.com 
Tilaa tiedotteet: