04.12.2023 Lehdistötiedote

Caverion lahjoitti yli 11 000 euron potin Mieli ry:lle: lasten ja nuorten hyvinvointi on kaikkien etu

Caverion on lahjoittanut Mieli, Suomen Mielenterveys ry:lle 11 400 euroa lasten ja nuorten mielenterveystyön hyväksi. Summa koottiin osana Caverionin toimintaa viime kesän aikana ja se luovutettiin Mieli ry:n joulukeräykseen.

”Mieli ry. tekee pitkäjänteisesti työtä lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi. Caverionin lahjoitussummalla saamme yhden verkkokriisityöntekijän auttamaan Sekasin-chattiin yli kahdeksi kuukaudeksi. Nuorille suunnattu Sekasin-chat palvelee valtakunnallisesti ja tarjoaa anonyymia keskusteluapua hädän hetkellä. Arvostamme suuresti sitä, että Caverionilla ja niin monella suomalaisella on halu vahvistaa nuorten mielenterveyttä”, Mieli ry:n varainhankintapäällikkö Maria Rahikka sanoo.

Rahikan mukaan viime vuosien vakavat kriisit eli koronapandemia, sodat ja ilmastonmuutos ovat kuormittaneet kaikkia. Erityisesti pandemialla oli suuria vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, ja he tarvitsevat nyt tukea mielenterveytensä ja tulevaisuususkonsa vahvistamiseen.

Caverionilaiset pyöräilivät lahjoitusrahoja kokoon

”Tuemme erittäin mielellämme Mieli ry:n tärkeää työtä. Tulevien sukupolvien hyvinvointi on koko yhteiskunnan asia. On selvää, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on myös jokaisen työnantajan etu tilanteessa, jossa ikäluokat pienenevät ja osaajista on pulaa”, Caverion Suomen henkilöstöjohtaja Anne Paasikari toteaa ja kannustaa muitakin yrityksiä tekemään samoin.

”Yli puolet kokonaissummasta tuli Kilometrikisa-pyöräilyistä. Erityisen hienoa on, että aloite Kilometrikisaan osallistumisesta tuli henkilöstöltä ja lahjoitussummaa kartutti meiltä kaikkiaan 150 työntekijää.”

11 400 euron kokonaissumma koottiin kahdesta lähteestä. Kilometrikisa on yrityksille ja muille työyhteisöille suunnattu leikkimielinen pyöräilykisa. Jokaisesta Caverionin työntekijän pyöräilemästä kilometristä osoitettiin 5 senttiä Mieli ry:n toimintaan. Pyöräilemällä kokoon saatu summa oli noin 6200 euroa. Viime toukokuussa Caverion järjesti kaikille avoimen Vuoronvaihto-tapahtuman, josta osoitettiin Mieli ry:lle 5 euroa jokaista ilmoittautunutta ja puhujaa kohden. Vuoronvaihdosta saatiin kokoon lahjoitusta varten noin 5200 euroa.

Huomio myös työntekijöiden hyvinvointiin

Rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksenä Caverionilla on monin paikoin sama haaste kuin kiinteistö- ja rakennusalalla yleisesti: puute osaavasta työvoimasta. Syitä työvoimapulaan ovat muun muassa suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle, nuorten ikäluokkien kutistuminen ja se, että työvoimaa on lähtenyt alalta laskusuhdanteiden aikana.

Yhtenä työntekijöiden sitoutumista lisäävänä ja työnhakijoita kiinnostavana tekijänä on se, miten yrityksissä panostetaan työhyvinvointiin. Caverionissa on otettu käyttöön työhyvinvoinnin kehittämisessä oma työkalu, työhyvinvoinnin kartta. Kartan avulla opastetaan työntekijöitä talon kulttuuriin ja toimintatapoihin, ja esihenkilöt hyödyntävät sitä perehdytyksissä ja kehityskeskusteluissa.

”Kartan avulla hahmottuu paremmin se, että työhyvinvointi syntyy työpaikan oman kulttuurin pohjalta. Se syntyy arjen kohtaamisissa kollegojen, esihenkilöiden ja asiakkaiden kanssa. Eli kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta kuin työnantajan järjestämistä työkykypäivistä tai liikunta- ja kulttuurieduista”, Paasikari toteaa.

Caverionilla on myös Mieli ry:n myöntämä Hyvän mielen työpaikka -merkki. Merkki annetaan tunnustuksena pitkäjänteisestä sitoutumisesta työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseen.

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Maria Rahikka varainhankintapäällikkö, Mieli ry. puh. +358 40 5476 511 maria.rahikka@mieli.fi Anne Paasikari henkilöstöjohtaja, Caverion Suomi  puh. +358 40 709 7243 anne.paasikari@caverion.com
Tilaa tiedotteet: