Online Large 700x-K-Citymarket brändikuvat 2021.png
26.04.2023 Lehdistötiedote

K-ryhmä varautui yhdessä Caverionin kanssa talven sähköpulaan – tuloksena sähkönsäästön lisäksi uusia ratkaisuja ja pysyviä oppeja


K-ryhmä varautui yhteistyössä Caverionin kanssa talven mahdolliseen sähköpulaan toteuttamalla uusia sähkönsäästötoimenpiteitä ja kehittämällä poikkeustilannemenettelyä. Toimintamallien kehitys hyödyntää ja turvaa kaupan toiminnan jatkuvuutta myös tästä eteenpäin.

Suomea viime talvena uhannut sähköpula pakotti yritykset ja muut organisaatiot tarkastelemaan omaa sähkönkulutustaan, kehittämään uusia toimintatapoja ja varautumaan poikkeustilanteisiin sähkönjakelussa. Vaikka pahimmalta energiakriisiltä vältyttiin, kriisin eteen tehty työ ei mennyt hukkaan.

Esimerkiksi K-ryhmä alkoi etsiä uusia, poikkeuksellisiakin keinoja, joilla sähköä säästyy ja sähköpulaan varautuminen helpottuu. Caverionilla oli K-ryhmän kiinteistöjohtamisen kumppanina iso rooli sähkönsäästötoimenpiteiden toteutuksessa ja häiriötilanteisiin varautumisessa. Caverion vastaa Etelä-Suomessa yli 400:n K-ryhmän kiinteistön ylläpitopalveluista ja valtakunnallisesti K-ryhmän HelpDesk- ja etähallintapalveluista yli 1300 kaupassa.

Energiankäyttö entistä paremmin hallinnassa

K-ryhmän sähkönsäästötalkoilla on painoarvoa, sillä sen verkosto kattaa edellä mainitut yli 1300 kauppapaikkaa ja lukuisia logistiikan toimipisteitä. Syksyn ja talven aikana käyttöön otettujen uusien energiansäästötoimien ansiosta K-ryhmä saavutti joulu-, tammi- ja helmikuussa noin 8-9 % alhaisemman sähkönkulutuksen edellisvuoteen verrattuna.

K-ryhmä teki Caverionin etähallinnan avulla syksyn aikana muutoksia ulkovalaistuksen ja valomainosten aikaohjelmiin. Yhdessä suunnitellut toimenpiteet pystyttiin toteuttamaan etähallinnan ja analytiikan avulla nopeasti satoihin kohteisiin ilman, että niissä oli tarvetta käydä paikan päällä.

”Tiedossamme on, että suurin sähkönsäästöpotentiaali koko K-ryhmän tasolla löytyy talvipäivinä valaistuksesta. Myös ruokakauppojen kylmälaitteet kuluttavat huomattavan määrän sähköä. Näin ollen kun etsimme sähkönsäästökeinoja varautuaksemme talven mahdolliseen sähköpulaan, olivat erityisesti valaistus ja kylmälaitteet tarkastelumme keskiössä. Kauppiaidemme vahvan panostuksen lisäksi kiinteistöylläpidon managerikumppaneillamme oli merkittävä rooli sähkönsäästötoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa”, ylläpitoyksikön päällikkö Maria Niemi Keskosta sanoo.

Energiakriisiin varautuessaan K-ryhmä otti käyttöön myös uusimpia kiinteistöautomaation analytiikan mahdollisuuksia; Caverionin etähallintapalvelun mahdollistamana K-ryhmä pystyi osallistumaan kantaverkkoyhtiö Fingridin vapaaehtoiseen sähköjärjestelmän tuki -menettelyyn, jolla pyritään ehkäisemään uhkaavaa sähköpulaa nopeiden sähkönkulutusta vähentävien toimenpiteiden avulla. Ratkaisua on mahdollista hyödyntää myös tulevaisuudessa eri käyttökohteissa.

Oikeat toimintamallit ja kumppanit varmistavat kiinteistön toiminnan kaikissa tilanteissa

Sähkönsäästötoimenpiteiden lisäksi K-ryhmä varautui mahdollisiin sähkökriisin aiheuttamiin poikkeustilanteisiin päivittämällä ohjeistuksiaan. Caverion suunnitteli K-ryhmän kanssa ylläpidon poikkeustilanneohjeita yllättävien pidempiaikaisten sähkökatkosten varalle. K-ryhmän ylläpidon managerikumppanina Caverionin managerit olivat tärkeässä roolissa myös kiinteistön blackout- eli sähkökatkotestien toteutuksessa, joilla varmistettiin päivitetyt ohjeet sekä toimintamallit poikkeustilanteessa. Testeistä saatiin merkittävä hyöty tunnistamalla kehityskohtia kiinteistöjen toiminnassa. Lisäksi valtakunnallisesti Keskon kauppapaikoissa toimivan 24/7 Caverion HelpDesk -palvelukeskuksen rooli tunnistettiin tärkeäksi ensivasteeksi palveluverkoston tavoittamiseksi poikkeustilanteissa.

”K-ryhmän kiinteistöylläpidossa haluamme panostaa toimintamallien jatkuvaan kehittämiseen. Esimerkiksi blackoutin kaltainen poikkeustilanneharjoittelu auttaa löytämään järjestelmien haavoittuvuudet ja parantamaan prosesseja. Tarvitsemme jatkossakin kehitystyöhön mukaan alan parhaita asiantuntijoita sekä koko palvelukumppaniverkostoamme. On tärkeää, että pystymme yhdessä palvelukumppaneidemme kanssa turvaamaan kauppojemme toimintaa myös poikkeustilanteissa”, ylläpitoyksikön päällikkö Maria Niemi Keskosta kertoo.

Energiakriisi vauhdittaa vihreää siirtymää

Energiakriisi on pakottanut koko alaa kohti vihreää siirtymää ja vähentämään riippuvuutta fossiilisista energialähteistä. Kriisi on vauhdittanut myös erilaisten teknologisten energiansäästöratkaisujen kehittymistä. Caverion on panostanut jo pitkään energiaviisaiden ratkaisujen tuottamiseen ja johtamiseen.

”Kriisi on ohjannut koko alaa kehittymään ja hyödyntämään paremmin esimerkiksi etähallinnasta saatavaa analytiikkaa. Vaikka tilanne vaikutti ensi alkuun haastavalta, se loi mahdollisuuden kehittää uusia ratkaisuja, oppia uutta nopeaan tahtiin ja hallita kiinteistöjen energiankäyttöä entistä paremmin”, kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtaja Laura Karotie Caverion Suomesta toteaa.

Caverionin energiajohtamisen palvelut

Kulutusjousto kiinteistöissä

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Maria Niemi ylläpitoyksikön päällikkö, Kesko maria.niemi(at)kesko.fi, puh. +358 50 572 3994   Laura Karotie kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtaja, Caverion Suomi laura.karotie(at)caverion.com, puh. +358 50 326 9314
Tilaa tiedotteet: