23.05.2019 Sijoittajauutinen

Espoon Laajalahden ja Tuomarilan koulut peruskorjataan ja laajennetaan elinkaarihankkeena – energiatehokkuus ja olosuhteet huippuluokkaa

Espoon Laajalahden ja Tuomarilan koulut peruskorjataan ja laajennetaan elinkaarihankkeena – energiatehokkuus ja olosuhteet huippuluokkaa

Espoon Laajalahden ala-asteen ja Tuomarilan ala-asteen ja esikoulun peruskorjaus sekä laajennus toteutetaan elinkaarihankkeena, josta vastaavat yhteistyössä Caverion ja YIT. Caverionin osalta sopimusten yhteisarvo on noin 18 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennuttaja on Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat.

Caverion vastaa peruskorjattavien vanhojen rakennusten sekä uusien laajennusosien talotekniikan suunnittelusta ja kokonaistoimituksista. Caverion vastaa myös 20 vuoden sopimuskauden ajan kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta, palveluiden johtamisesta ja pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelmista (PTS). Peruskorjattavissa osissa Caverionin elinkaarivastuu kattaa talotekniset järjestelmät. YIT vastaa hankkeen rakennustöistä.

”Pitkän valmistelu- ja neuvotteluvaiheen jälkeen on aina hienoa, kun sopimus saadaan allekirjoitettua ja hanke lähtee toden teolla käyntiin. Elinkaarihankkeet toteuttavat osaltaan Espoon Koulut kuntoon -ohjelmaa. Yhteistyö Caverionin kanssa on sujunut aiemmissa hankkeissa hyvin ja sitä luonnollisesti odotamme tältäkin hankkeelta”, suunnittelupäällikkö Kimmo Martinsen Tilapalvelut-liikelaitoksesta sanoo.

”Kumppanuuteen perustuva elinkaarimalli on osoittanut toimivuutensa kuntien palvelurakentamisessa, etenkin koulurakentamisessa. Elinkaarimallilla varmistetaan, että tilat ovat käyttäjilleen turvalliset ja terveelliset. Tämä hanke jatkaa hyvää jo vuonna 2003 alkanutta elinkaarihankkeiden yhteistyötämme Espoon kaupungin kanssa. Espoon ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu koulu-, uimahalli- ja urheiluhallikiinteistö Kaivomestari on osoittanut mallin toimivuuden”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Keskiössä tiukat energiatehokkuusvaatimukset, hyvät sisäilmaolosuhteet ja oppimisympäristön muunneltavuus

Molempien koulujen laajennusosien energiatehokkuusvaatimukset ovat erittäin tiukat ja ne toteutetaan lähes nollaenergiatasoisina. Rakennusten E-luku (energiankäytön tunnusluku) on alle 72 kwh/m2, mikä on huomattavasti alle Suomen kansallisten minimivaatimusten.

Osa kiinteistöjen energiantarpeesta tuotetaan aurinkosähkövoimaloilla ja kiinteistöissä on kaukolämpö. Energiatehokkuutta tukevat lisäksi led-valot, tarpeenmukainen valaistus ja päivänvalosäätö, kattava ja tehokas ilmanvaihdon lämmöntalteenotto sekä markkinoiden energiatehokkaimmat laitteet. Myös rakenteiden tiiveys ja lämmöneristys ovat määräystasoa paremmat.

Teknisten ratkaisujen suunnittelussa korostuvat muuntojoustavuus, energiatehokkuus, sisäilmaolosuhteet, käytettävyys ja elinkaari. Oppimisympäristön muunneltavuus erilaisiksi oppimistiloiksi, oppimistoreiksi, ohjaa sisäilmaolosuhteisiin sekä ICT- ja sähkönjakeluun vaikuttavia teknisiä ratkaisuja.

”Laajalahden ja Tuomarilan koulut on suunniteltu toimimaan monipuolisesti ja joustavasti kaupungin, oppilaiden ja koulun henkilökunnan muuttuvien tarpeiden mukaan pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Toimitilat-segmentin johtaja Esa Neuvonen YIT:ltä.  

Turvallinen ja viihtyisä ympäristö oppimiselle

Tuomarilan koulussa on 1.- 6. luokkien lisäksi myös esiopetuksen tilat. Laajalahden koulu on alakoulu. Koulujen tilat ja toiminnot perustuvat solumalliin. Helposti jäsentyvät tilat luovat turvallisen ja viihtyisän ympäristön oppimiselle. Tilat ovat muuntojoustavasti kalustettavissa ja ne voidaan yhdistää, avata ja sulkea erilaisten tarpeiden mukaan. Ratkaisu mahdollistaa usean erilaisen opetus- ja oppimistavan Espoon koulusuunnitteluohjeen edellyttämällä tavalla.

Laajalahden koulun peruskorjattava osa on laajuudeltaan 2 794 brm2 ja laajennusosa 4 596 brm2. Tuomarilan koulun peruskorjaus käsittää 1 796 brm2 ja laajennus 5 415 brm2. Molempien koulujen peruskorjattavat osat on rakennettu 1950-luvulla ja ne ovat suojeltuja rakennuksia.

Työt käynnistyvät purkutöillä syksyllä 2019 ja rakennuksen on määrä valmistua syksyllä 2021, jolloin alkaa vuoteen 2041 ulottuva ylläpitojakso.

Lue lisää palveluistamme julkiselle sektorille

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila[at]caverion.com Esa Neuvonen, Toimitilat ja Kiinteistöt -segmenttien johtaja, YIT Oyj, puh. 040 5001 003, esa.neuvonen[at]yit.fi
Tilaa tiedotteet: