Ylivieska-Skanska-Taanila.jpg Skanska
03.04.2019 Sijoittajauutinen

Caverion ja Skanska on valittu koulujen elinkaarihankkeen toteuttajakumppaneiksi Ylivieskassa

Ylivieskan kaupunki on valinnut Skanskan ja Caverionin muodostaman yhteenliittymän toteuttamaan kahden koulun elinkaarihankkeen.  

Uusien koulurakennusten toteuttaminen käynnistyy loppukeväällä 2019. Taanilan uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun elinkaarihankkeen nykyarvo on kaikkiaan noin 45 miljoonaa euroa. Kyseessä on suurin investointi koko kaupungin historiassa. Jokirantaan rakennettava uusi yläkoulu korvaa vanhan koulurakennuksen, ja Taanilan koulu on täysin uusi. Koulut valmistuvat ja otetaan käyttöön syyslukukaudeksi 2021.

”Terveelliset ja turvalliset koulut ovat meille elinvoimatekijä. Olemme iloisia, että saimme kokeneet ja luotettavat toimijat, Skanskan ja Caverionin, uusien koulujemme toteuttajiksi", sanoo Kari Kentala, tekninen johtaja, Ylivieskan kaupunki.

Taanilan alueelle Ouluntien varteen rakennettavaan uuteen yhtenäiskouluun tulee tilat noin 400 oppilaalle sekä sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja kaikkien kuntalaisten käyttöön. Niemenrannan alueella Mäntytien ja Visalantien risteyksessä sijaitseva sisäilmaongelmainen Jokirannan koulu korvataan pääosin uudisrakennuksella noin 500 oppilaan kouluksi. Taanilan yhtenäiskoulun koko on yli 7 000 ja Jokirannan yläkoulun yli 6 000 bruttoneliömetriä. Molempiin kouluihin tulee jakelukeittiöt, eli ruoka valmistetaan muualla ja kuljetetaan kouluille.

Caverion vastaa rakentamisvaiheessa talotekniikan kokonaistoteutuksesta mukaan lukien suunnittelu. 20 vuoden ylläpitojakson aikana Caverion vastaa kiinteistön kunnossapidosta, hoidosta ja huollosta sekä palveluiden johtamisesta. Palveluun sisältyy 24/7 HelpDesk sekä asiakasportaali kiinteistöjen avainmittareiden seurantaan ja palveluiden tilaukseen. Skanska vastaa rakennusteknisistä töistä suunnitteluineen sekä toimii hankkeiden pääurakoitsijana.

”Elinkaarimalli sopii erityisen hyvin vastuullisten hankkeiden, kuten koulurakennusten, toteuttamiseen. Yhteistyössä haetaan parhaat ratkaisut, joilla varmistetaan terveelliset ja turvalliset olosuhteet ja ympäristö lapsille, henkilökunnalle ja kaikille käyttäjille”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

”Energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota molemmissa hankkeissa. Tavoitteena on saavuttaa A-energialuokka ja kotimaisessa RTS-ympäristöluokituksessa 4 tähden taso”, kertoo hankekehityspäällikkö Markus Pöllä Skanska Talonrakennuksen Pohjoisesta alueyksiköstä.

Tavoitteena joustavasti muuntuva oppimisympäristö

Koulujen suunnitelmaratkaisut noudattavat pedagogisesti uutta opetussuunnitelmaa ja niissä on otettu huomioon Ylivieskan opetustoimen erityistarpeet. Oppimisympäristöt ovat muunneltavia ja pedagogisesti joustavia ja niitä pystytään muuttamaan myös tulevien opetustarpeiden mukaan. Kaikki tilat on suunniteltu monitoimiviksi ja ne voidaan muuntaa helposti erilaisiin tarpeisiin, muun muassa monipuolinen tilojen iltakäyttö on otettu huomioon.

Lue lisää palveluistamme julkiselle sektorille. 

Kuvat: Skanska

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Kari Kentala, tekninen johtaja, Ylivieskan kaupunki, puh. 044 4294 248, kari.kentala(at)ylivieska.fi  Markus Pöllä, hankekehityspäällikkö, Skanska Talonrakennus Oy, puh. 040 543 5699, markus.polla(at)skanska.fi Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila(at)caverion.com
Tilaa tiedotteet: