06.11.2017 Pörssitiedote

Caverion julkaisee Kunnossa kasvuun -strategian ja asettaa uudet taloudelliset tavoitteet vuoteen 2020 asti

Caverion julkaisee uuden strategiansa ja asettaa uudet taloudelliset tavoitteet edeltäen yhtiön pääomamarkkinapäivää, joka pidetään Helsingissä huomenna 7.11.2017 klo 9.00 alkaen.

Uusi, vuoteen 2020 ulottuva strategia pohjautuu toimialan digitalisoitumiseen. Yhtiön päivitetyn vision mukaisesti Caverion haluaa olla asiakkaiden, työntekijöiden ja alan kumppaneiden “Ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä”.

“Uskon vahvasti siihen, että digitalisaatio mullistaa toimialamme. Caverionin kaltaiset yhtiöt hyötyvät tästä kehityksestä. Olemme jo tällä hetkellä digitalisaation edelläkävijöitä, ja teknologia on tarjontamme ja kilpailukykymme ytimessä. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun ja toteutuksen, teknisen huollon ja kunnossapidon sekä palvelujen johtamisen. Markkinatilanne on hyvä ja näkymät suotuisat. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa luomalla määrittelemme ja yhdistämme teknologioita ja parhaita ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakkaitamme pitkällä aikavälillä. Uusi strategia perustuu Caverionin missioon: ”Älykkäät ratkaisut ja tyytyväiset asiakkaat” mahdollistavat kannattavan toiminnan ja myös kasvun tulevaisuudessa”, sanoo Caverionin toimitusjohtaja Ari Lehtoranta.

Selkeä toteutussuunnitelma saavuttaa taloudelliset tavoitteet painopisteiden (Must-Win) kautta

Ennen digitaaliseen kasvuun vahvasti investoimista Caverionin on kuitenkin parannettava nykysuoritustaan. Tämän vuoksi uusi strategia on jaettu kahteen vaiheeseen: “Kuntoon” ja “Kasvuun”. Uuden strategian nimi, “Kunnossa kasvuun”, kuvaa näitä kahta vaihetta yhdistettynä.

Caverion on valinnut neljä painopistettä (Must-Win), jotka ovat strategian toteutuksen kannalta kriittisiä. Ensimmäisen “Kuntoon” -vaiheen aikana vuosina 2018–2019 Caverion keskittyy parantamaan merkittävästi taloudellista suoritustaan. Tämän vaiheen keskeinen painopiste on “Huippusuoritus kaikilla tasoilla”, jonka avulla tehostetaan konsernin kassavirtaa, parannetaan kannattavuutta, siivotaan projektiportfoliota ja jatketaan valikoivampaa lähestymistapaa Projekteissa. Painopiste keskittyy Palvelujen ja Projektien liiketoimintayksiköiden suorituksen johtamiseen, ja sillä haetaan myös säästöjä hankinnoissa, materiaalilogistiikassa ja kiinteissä kuluissa yksityiskohtaisilla toimenpiteillä. Palvelut-liiketoiminnan kasvun edistäminen on myös selkeä tavoite.

Toisessa painopisteessä, nimeltään “Erinomainen asiakaskokemus”, keskitytään luomaan asiakaskysyntään ja -kokemukseen pohjautuvaa palvelukulttuuria. Tämän painopisteen rinnalla kulkee koko strategiakauden ajan myös “Voittajajoukkue”-painopiste, jossa keskitytään erinomaisen asiakaskokemuksen luomiseen kyvykkäiden johtajien ja sitoutuneiden ammattilaisten kautta sekä sijoittamalla oikeat ihmiset oikeille paikoille tehostetulla resurssisuunnittelulla.

“Kuntoon”-vaiheen loppupuolella huomiota kiinnitetään yhä enemmän neljänteen painopisteeseen “Parhaat ratkaisut”. Tällä alueella Caverion hakee kasvua nykyisistä ja uusista osaamisalueistaan korkean lisäarvon teknologioissa sekä kokonaan uusien digitaalisten palvelujen kehittämisestä yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Onnistuneen “Kuntoon”-vaiheen toteutuksen jälkeen Caverion siirtyy strategiansa kasvuvaiheeseen vuosina 2019–2020, jonka päätavoitteena on Palveluiden kasvun vauhdittaminen edelleen. Caverion on asettanut erityiset tavoitteet liikevaihtonsa jakaumalle liiketoiminnoittain, ja yli vuoden 2020 ulottuvan pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa yli kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta Palvelut-liiketoiminnalla. Samanaikaisesti Caverion jatkaa valikoivaa lähestymistapaansa Projekteissa koko strategiakauden ajan. Projektit ovat kuitenkin edelleen tärkeitä, sillä ne toimivat sekä väylänä Palveluihin että edistävät yhtiön teknisen edelläkävijäaseman säilyttämistä.

Lisäksi Caverion on määrittänyt jatkuvaa huomiota ja parantamista vaativia alueita. Tällaisia ovat turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys ja ne on määritelty uudessa strategiassa peruskiveksi (must-have).

Uudet taloudelliset tavoitteet

“Uudessa strategiassaan Caverion haluaa asettaa kassavirran tuottamisen ja kannattavuuden parantamisen etusijalle. Olemme tämän vuoksi asettaneet kassakonversion ja käyttökatteen tärkeimmiksi taloudellisiksi tavoitteiksemme maltillisen velkaantumisasteen tukemana. Palvelut-liiketoiminnan tavoitteena on jatkuvasti päihittää markkinoiden kasvu, mutta muuten emme ole asettaneet yleistä kasvutavoitetta liikevaihdolle strategian ensimmäisen eli “Kuntoon”-vaiheen aikana. Annamme sen vuoden 2019 loppuun mennessä ennen “Kasvuun”-vaiheen alkua”, sanoo Martti Ala-Härkönen, Caverionin talousjohtaja.

Merkittävimmät muutokset taloudellisiin tavoitteisiin ovat seuraavat:

Aikaisemmat tavoitteet  Päivitetyt tavoitteet vuoden 2020 loppuun asti 
Kannattavuus: Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta Kassakonversio = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Liikevaihdon kasvu: Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 % vuodessa Kannattavuus: Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta (ei muutosta)
Käyttöpääoma: negatiivinen Velkaantuneisuus: Nettovelat/Käyttökate < 2.5x
Kasvu: 
- Liikevaihdon kasvutavoite annetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
- Palveluiden kasvu > markkinakasvu.
- Pitkän aikavälin tavoite yli vuoden 2020: Palvelut tuottavat yli 2/3 konsernin liikevaihdosta.
Osinkopolitiikka: tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia
tilikauden tuloksesta verojen jälkeen
ilman käyvän arvon muutoksia
Osinkopolitiikka: tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia
tilikauden tuloksesta verojen jälkeen kuitenkin huomioiden
kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.

Pääoman allokointipolitiikka

Caverionin pääoman allokointiperiaatteet tärkeysjärjestyksessä ovat:

1.      Investoinnit orgaaniseen kasvuun mukaan lukien digitalisaatio. Caverionin tavoitteena on kuitenkin, että liiketoiminnan bruttoinvestointien taso (pois lukien yritysostot) ei ylittäisi 1 prosenttia liikevaihdosta;
2.      Velkaantuneisuuden pienentäminen;
3.      Osinkopolitiikkana on edelleen jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen, huomioiden kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason;
4.      Yrityskaupat alueilla, joilla täydennetään osaamista tai omaisuuseriä nykyiseen markkina-asemaan nähden erityisesti Palveluissa. Yrityskaupat on kuitenkin sallittu vain hyvin suoriutuville divisioonille.

Pääomamarkkinapäivän ohjelma

Lisätietoja uudesta strategiasta, painopisteistä (Must-Win) ja konsernin taloudellisten tavoitteiden saavuttamissuunnitelmasta annettaan Pääomamarkkinapäivässä, joka pidetään Helsingissä huomenna 7.11. klo 9.00 alkaen. 

Päivä alkaa johdon esityksillä. Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan lisäksi puhujina ovat talousjohtaja Martti Ala-Härkönen, Thomas Hietto (johtaja, Palvelut-liiketoimintayksikkö), Jarno Hacklin (johtaja, Projektit-liiketoimintayksikkö) and Knut Gaaserud (divisioonajohtaja, Tanska-Norja).

Esitysten jälkeen tutustutaan elinkaarihankkeeseen Lintuvaaran koululla Espoossa, jonne Caverion on toteuttanut talotekniikan rakennusten peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä ja vastaa kiinteistön 25-vuotisen elinkaarijakson palvelusopimuksesta. Tämän lisäksi tutustutaan Caverionin etähallintakeskuksen ja Helpdeskin ympärivuorokautiseen toimintaan Vantaalla. 

Kaikki pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tapahtuma ja materiaalit ovat englanniksi. Esityksiä voi seurata myös webcastin välityksellä suorana lähetyksenä klo 9.00 - 12.30 edellä mainitussa osoitteessa. Webcast-tallenne julkistetaan tilaisuuden jälkeen. Ari Lehtorannan esitystä voi seurata myös puhelinkonferenssin kautta klo 9.00 - 10.00 soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 8.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on “5896055/Caverion”.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com  Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: