21.09.2017 Pörssitiedote

Caverion päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Caverion päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Caverion on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, jossa kuvataan Caverionin keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan Caverion viestii pääomamarkkinoiden osapuolten kanssa. Päivitykset ovat teknisluonteisia.

Caverion Oyj:n hallitus on 20.9.2017 vahvistanut päivitetyn tiedonantopolitiikan, joka tuli voimaan välittömästi. Päivitetty tiedonantopolitiikka on saatavilla osoitteessa: http://www.caverion.fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/tiedonantopolitiikka.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: