09.06.2017 Pörssitiedote

Caverion Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron hybridilainan

(oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Erinomaisen kysynnän vuoksi lainamäärää korotettiin alkuperäisestä 80 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 4,625 prosenttia vuodessa 16.6.2020 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 16.6.2020 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaa yhtiön pääomarakennetta ja rahoitusasemaa. Hybridilainalla kerätystä pääomasta 40 miljoonaa euroa käytetään olemassa olevan pankkirahoituksen takaisinmaksuun ja loput yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

“Olen erittäin tyytyväinen hybridilainamme vahvaan sijoittajakysyntään. Lainan liikkeeseenlasku avasi Caverionille uuden rahoituskanavan pääomamarkkinoille. Transaktio parantaa yhtiön pääomarakennetta ja maksuvalmiutta yhtiön nykyisessä käännevaiheessa”, sanoo Caverionin talousjohtaja Martti Ala-Härkönen.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Bank AB (publ), OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat hybridilainan pääjärjestäjinä. Caverion Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: