Toni Rauvanto,
17.11.2021
Teollisuus

Käyttäjäkunnossapito: tehokuutta ja toimintavarmuutta teollisuuden kunnossapitoon

Teknologiaa ja tekoälyä hyödyntävät kunnossapidon ratkaisut helpottavat käyttäjien osallistamista kunnossapidon tehtäviin. Kun käyttäjät ovat mukana laitoksen kunnossapidossa, tehokkuus ja toimintavarmuus paranevat.

Käyttäjäkunnossapito teollisuuden megatrendinä

Käyttäjien osallistaminen kunnossapitoon on teollisuuskunnossapidon megatrendi. Käyttäjäkunnossapitomallissa laitoksen käyttötiimi suorittaa operoinnin lisäksi kunnossapidollisia töitä, kuten ennakkohuoltoa ja pieniä korjauksia. Vaikka käyttö ja kunnossapito yleensä pysyvätkin omina organisaatioinaan, laitoksen käyttäjät tuodaan käyttäjäkunnossapidon myötä kiinteästi osaksi kunnossapidon suunnitelmallisuutta.

Käyttäjäkunnossapidon aloittaminen onnistuu parhaiten, kun sitä aletaan suunnitella jo uuden laitoksen henkilöstön rekrytointivaiheessa. Monissa laitoksissa osaaminen on tällä hetkellä kirjavaa: osa käyttäjäkunnossapitäjistä on taustaltaan kunnossapidon ammattilaisia, osalla taas on kokemusta ensisijaisesti operaattorina toimimisesta. Kehityssuunta on kuitenkin se, että käyttäjäkunnossapitoa painotetaan entistä enemmän ja tuotantopuolelle rekrytoidaan kunnossapitotaitoista henkilöstöä.

Kunnossapitojärjestelmä on käyttäjäkunnossapidon kulmakivi

Mobiilissa toimiva kunnossapitojärjestelmä on käyttäjäkunnossapitäjän luottokumppani. Kunnossapitotöiden organisointi on aiemmin vaatinut kokeneen kunnossapitomestarin, joka kykenee arvioimaan, millaisia varusteita, työkaluja ja henkilöstöä huoltotöihin tarvitaan ja milloin ne pitää suorittaa. Moderni kunnossapitojärjestelmä huolehtii automaattisesti resursoinnista ja aikataulutuksesta, minkä ansiosta myös laitoksen käyttäjät pystyvät omatoimisesti tekemään kunnossapidon töitä.

Caverionin oma C-Flow on 2020-luvun Vincit EAM -pohjainen mobiilityökalu, joka on suunniteltu mobiiliin käyttäjäkunnossapitoympäristöön. Järjestelmä kulkee operaattorin mukana laitoksessa ja sieltä löytyy kaikki tarvittava, kuten laitteiden vikahistoria, korjausohjeet, raportit, ja videotallenteet korjaustöistä. Käyttäjät pystyvät myös ottamaan etäyhteyden asiantuntijaan, joka auttaa tarvittaessa kunnossapitotöiden suorittamisessa.

Myös suunnittelu, raportointi ja kustannustiedot kulkevat kunnossapitojärjestelmän kautta, jolloin kaikki asianomaiset pysyvät samalla, digitaalisella sivulla siitä, mitä milloinkin tehdään.

Käyttäjien osallistaminen vaatii osaavaa johtamista

Käyttäjäkunnossapidon myötä lisääntynyt ymmärrys laitteiden toiminnasta ja niiden huollosta auttaa operaattoreita vikojen tunnistamisessa ja parantaa vikaraportoinnin laatua. Parempi yhteisymmärrys käyttäjien ja kunnossapitohenkilökunnan välillä myös kehittää yhteistyön tehokkuutta ja laitoksen toimintavarmuutta.

Käyttäjäkunnossapitoon siirtyminen vaatii kuitenkin organisaatiolta kattavan kulttuurimuutoksen ja laitoksen käyttäjiltä uudenlaista lähestymistapaa työhön. Työnjohdon onkin äärimmäisen tärkeää tukea operaattoreita koulutuksessa ja uusien järjestelmien omaksumisessa.

Riskinä on, että laitoksen operointiin liittyvien kiireiden vuoksi käyttäjillä ei aina ole aikaa kriittisiin kunnossapitotöihin, tai kunnossapitotöitä aloitetaan, mutta ei ehditä saattaa työvuoron aikana loppuun. Moderni kunnossapitojärjestelmä auttaa töiden organisoinnissa niin, etteivät tekemättömät tehtävät kasaannu, mutta käyttäjäkunnossapidon toiminnan varmistaminen vaatii myös osaavaa johtamista.

Me Caverionilla olemme kerryttäneet osaamista kunnossapidon johtamisesta vuosien ajan. Toimintamme eri teollisuuden aloilla tarjoaa meille näköalapaikan parhaisiin kunnossapidon toimintatapoihin, ja jaamme oppimme mielellämme asiakkaidemme kanssa.

Käyttäjäkunnossapidon suhteuttaminen laitoksesi tarpeisiin

Käyttäjäkunnossapitoon ei ole yhtä, jokaiseen laitokseen sopivaa oikeaa tapaa. Sekä laitoksen että sen henkilöstön erityispiirteiden tunnistaminen on avainasemassa joustavan ja tehokkaan käyttäjäkunnossapidon suunnittelussa.

Kevyimmillään käyttäjäkunnossapidossa voi olla kyse siitä, että laitoksen operaattorit koulutetaan huomioimaan mahdolliset huoltotarpeet ja välittämään tieto eteenpäin kunnossapidon henkilökunnalle. Ja vaikka käyttäjät osallistettaisiin varsinaisiin kunnossapidon töihin, käyttäjäkunnossapidon tehtävien ei tietenkään tule mennä käyttäjien pääasiallisten töiden edelle.

Kunnossapitojärjestelmä ja erilaiset tekoälyratkaisut mahdollistavat toimenpiteiden ennakoimisen ja suunnittelun niin, ettei laitoksen toiminta häiriinny kunnossapitotöistä tai vikatilanteista. Parempi ennakoitavuus siirtää painopisteen pois reaktiivisesta kunnossapidosta ja helpottaa henkilöstön työkuormaa niin käyttäjien kuin varsinaisen kunnossapidonkin osalta.

Toimivaa yhteistyötä tuotanto-organisaation ja kunnossapidon välillä

Miten teidän laitoksessanne voitaisiin parantaa tuotanto-organisaation ja kunnossapidon välistä yhteistyötä? Onnistuuko käyttäjien osallistaminen kunnossapidon töihin? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää siitä, miten me voisimme auttaa käyttäjäkunnossapidon valjastamisessa laitoksesi kilpailueduksi.

Toni Rauvanto
Toni Rauvanto
Myyntijohtaja, Caverion Industria
 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin