Teollisuuden kunnossapidon ulkoistus voi olla tärkeä kilpailuvaltti.
Olli Kelorita,
04.04.2022
Teollisuus

Teollisuuden kunnossapidon ulkoistus: huomioi nämä avainkysymykset kumppanin valinnassa

Teollisuuden kunnossapidon ulkoistus voi olla todellinen kilpailuvaltti. Ulkoistamalla voidaan nimittäin parantaa laitoksen tuotantotehokkuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta. Oikeanlainen kunnossapidon kumppani on sitoutunut tavoitteisiisi ja kehittää tuotantolaitoksesi kunnossapitoa yhdessä kanssasi.

Osaamattoman tai huonosti sopivan kunnossapitokumppanin valinta puolestaan voi koitua kalliiksi ja jopa vaarantaa laitoksesi tehokkuuden. Kunnossapitokumppanien osaamisen arviointi ei aina ole helppoa, mutta näillä kolmella askeleella pääset siinä alkuun.

1. Kumppanin kanssa kasvuun

Tehokkaiden kunnossapidon prosessien kehittäminen vie aikaa ja parhaat käytänteet vaihtelevat eri teollisuuden aloilla. Pätevä, alaan erikoistunut kunnossapitohenkilökunta ei yksinään riitä. Kunnossapitokumppania valitessa tulee kiinnittää huomiota myös kumppaniyrityksen johtamiskäytänteisiin.

Pystyykö kumppanisi sitoutumaan yhteisiin tehokkuustavoitteisiin? Kehittävätkö he todistetusti työturvallisuuskäytäntöjään? Entä onko heillä todisteita näiden käytäntöjen tehokkuudesta?

Pyydä potentiaalisilta kumppaniyrityksiltä näyttöä siitä, että heidän kunnossapitoprosessinsa ovat toimivia ja ajantasaisia. Tähän kuuluvat esimerkiksi referenssit samankaltaisista laitoksista sekä selvitys yrityksen hyväksi todetuista käytänteistä ja todisteet niiden pitkän aikavälin toimivuudesta.

Koska huoltoseisokit ovat välttämätön mutta kallis osa teollisuuslaitoksen elämää, selvitä myös, miten kumppanisi on vähentänyt tuotantoseisokkien määrää ja hyödyntänyt niitä tehokkaasti muissa asiakkuuksissa.

2. Tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa

Nykyaikaiset digitaaliset työkalut varmistavat kunnossapitoprosessien tehokkuuden ja jatkuvan kehittymisen. Datan kerääminen laitoksesi kunnossapitotoimenpiteistä sujuvoittaa kunnossapitoa ja tehostaa resurssien käyttöä. Pitkällä aikavälillä nämä kustannustietoisuuden ja kustannusten hallinnan parannukset voivat luoda merkittävääkin kilpailuetua.

Digitaaliset työkalut voivat myös parantaa työntekijöidesi hyvinvointia. Ne sujuvoittavat laitoksesi arkista kunnossapitotyötä ja parantavat työturvallisuutta.

Kun arvioit teollisuuden kunnossapitokumppaneita, selvitä, mitä digitaalisia työkaluja he pystyvät tarjoamaan ja millaista tutkimus- ja kehitystyötä he tekevät. Onko heillä näyttöä kerätyn datan hyödyntämisestä päätöksenteon tukena ja kestävien kunnossapitoratkaisujen kehittämisestä?

3. Ajattele kunnossapitoa pidemmälle

Vaikka keskittyisitkin juuri teollisuuden kunnossapitoon, huomioi ulkoistuskumppania valitessa myös laitoksesi kokonaiskuva.

Toimivan kunnossapidon kumppanuuden seurauksena kumppanisi oppii tuntemaan tuotantolaitoksesi läpikotaisin. Jossain vaiheessa voi siis tulla ajankohtaiseksi ostaa heiltä myös muita palveluita. Pätevä kunnossapidon kumppani voi hallinnoida myös esimerkiksi alihankkijoita ja varastotoimintaa puolestasi ja helpottaa näin laitoksesi arkea.

Ihanteellisessa tilanteessa kunnossapidon kumppanisi pystyy tarjoamaan myös suunnittelua, rakennuspalveluita ja monipuolisia kiinteistötekniikan palveluita, kuten ilmanvaihto, jäähdytys, energia, turvallisuus, jos sellaisille on tarvetta. Huomioi siis kunnossapitokumppanisi koko palvelutarjonta: tarjoavatko he muitakin palveluita kuin teollisuuden kunnossapitoa, ja onko hintataso sinun organisaatiollesi sopiva?

Yksityiskohtainen opas teollisuuden kunnossapidon ulkoistamiseen

Oikean kunnossapitokumppanin löytäminen ei ole helppoa. Siksi kokosimme päätöksenteon tueksi ladattavan teollisuuden kunnossapidon ulkoistajan oppaan. Opas kattaa yhdeksän tärkeää kriteeriä kumppanien arviointiin, sekä listan kysymyksiä, jotka kumppaneilta kannattaa kysyä.

Jos sinulla on kysymyksiä kunnossapidon ulkoistamisesta tai haluat kuulla lisää meidän palveluistamme, ole suoraan yhteydessä minuun.

 
Olli Kelorita
Olli Kelorita
Myynti, Caverion Industria
Tilaa ulkoistusopas

Tilaa ulkoistusopas

Tutustu teollisuuden kunnossapidon ulkoistuksen ostajan oppaaseen.

Lataa maksuton opas

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt