Ville Viherä,
02.11.2023
Kiinteistöt

Mitä syntyy, kun tekoälyyn yhdistetään ihmisäly?

Tekoälyä hyödyntävistä ratkaisuista on tulossa arkipäivää kiinteistöjen toiminnan optimoinnissa. Toistaiseksi tekoälyn ja ihmisälyn yhteistyö ei kuitenkaan ole ollut aivan kitkatonta. Mitä kaikkea voidaankaan saada aikaan, kun yhdistetään tekoälyn ja ihmisasiantuntijoiden vahvuudet?

Kiinteistöjen digitalisaatiosta on puhuttu jo pitkään. Monelle on varmasti kuitenkin vielä epäselvää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Varsinkin niille, jotka eivät ole päivittäin tekemisissä kiinteistöjen ja niiden tekniikan kanssa. On kuitenkin muutama erittäin hyvä syy, miksi asiasta kannattaa olla kiinnostunut: päästöt, olosuhteet ja raha.   

Perusongelma on seuraava: jos kiinteistön toimintaa ei seurata eikä sille tehdä asianmukaisia huoltotoimenpiteitä, kiinteistön energiankulutus kasvaa vähitellen. Tekniset laitteet ja materiaalit vanhenevat ja kuluvat, mikä johtaa niiden suorituskyvyn heikkenemiseen. Tämän seurauksena kiinteistön käyttökustannukset ja hiilidioksidipäästöt kasvavat. Samalla tekniikalla voitaisiin saavuttaa samat olosuhteet vähemmillä päästöillä, joten ylimääräinen kulutus on täysin turhaa.

Eroon turhasta: kiinteistöjen digitalisaation lyhyt historia

Digitalisaatio on tuonut mukanaan keinoja, joiden avulla ymmärrämme tarkemmin, miksi energiankulutus kasvaa. Kehittyneen rakennusautomaation ja erilaisten anturien avulla voimme havaita yksityiskohtaisemmin laitteiden vikoja tai tunnistaa, milloin ne ovat vajaa- tai ylikäytöllä. Näin saadaan runsaasti dataa, jonka avulla kiinteistön toimintaa voidaan optimoida.

Jonkun täytyy tietysti muuttaa data toimenpiteiksi, jotta siitä olisi hyötyä. Perinteisesti ongelmaa on ratkaistu määräaikaisesti suoritettavilla kartoituksilla ja analyyseillä. Esimerkiksi neljännesvuosittain tarkastellaan kiinteistön tietoja ja selvitetään, mikä on muuttunut edelliskerrasta.

Tarkastuksen yhteydessä saatetaan esimerkiksi havaita, että yhden ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottoyksikkö on hajonnut. Vaikka tämä ei olisikaan suoraan vaikuttanut kiinteistön olosuhteisiin, se on saattanut aiheuttaa ylimääräistä energiankulutusta useiden kuukausien ajan.

Huoltoon tehdään palvelupyyntö, jonka jälkeen vika korjataan. Näin varmistetaan, että esimerkiksi se energiankulutus tai muu parametri, johon kiinteistön toimintaa optimoidaan, pysyy lähes samana ajan kuluessa.  

Digitaalisaation seuraava edistysaskel

Viime vuosina olemme saaneet todistaa seuraavaa vaihetta kiinteistöjen digitaalisessa kehityksessä. Tätä kehitysaskelta voi kutsua vaikka tekoälyksi tai analytiikaksi. Tässä tapauksessa viitataan käytännössä samaan asiaan: ohjelmistoon, joka valvoo taukoamatta tuhansia datapisteitä kiinteistössä.

Analytiikka pystyy tarkkailemaan ja käsittelemään huomattavasti suurempia tietomääriä kuin ihminen, mikä mahdollistaa tarkempien havaintojen tekemisen. Havainnoistaan se luo tiketin ja jatkaa sitten tarkkailua.

Haasteena on, että näitä tikettejä voi kertyä valtava määrä, jos käytössä ei ole prosessia, jonka avulla ne käydään läpi, arvioidaan ja tarvittaessa lisätään työlistalle. 

Käytännössä tällainen toimintatapa on puuttunut lähes kaikilta suomalaisilta kiinteistönomistajilta. 

Nyt voidaan yhdistää digitalisaatio ja asiantuntijaosaaminen

Olemme kehittäneet yhteistyössä muutamien kehityksen kärjessä kulkevien kiinteistönomistajien kanssa palvelun nimeltä Caverion SmartFlow, joka yhdistää digitaalisten järjestelmien ja asiantuntijatyön parhaat puolet. Palvelun tavoitteena on varmistaa, että kiinteistönomistajien kiinteistöille asettamat tavoitteet todella toteutuvat. Kiinteistön toimintaa optimoidaan ja kiinteistöä huolletaan silloin, kun siihen on oikeasti tarvetta – ei silloin kun kalenteri niin sanoo.

Palvelu toimii seuraavasti: tekoälyratkaisu seuraa kiinteistön dataa jatkuvasti. Sen tekemät havainnot välittyvät ympäri vuorokauden päivystävälle kiinteistövalvomolle.

Valvomon ensivasteen asiantuntijat pystyvät ratkaisemaan suurimman osan analytiikan tekemistä havainnoista. Tarvittaessa he voivat esimerkiksi säätää asetuksia tai tilata huollon. Näin tikettipino ei pääse kasvamaan.

Havainnot, jotka vaativat tarkempaa asiantuntemusta, kuten energia- tai automaatio-osaamista, siirtyvät palvelun seuraavassa vaiheessa suoraan oikealle asiantuntijalle. Tarvittaessa voidaan vielä viimeisessä vaiheessa jalkautua kohteeseen esimerkiksi laajemman kartoituksen toteuttamiseksi.

Näin voidaan päästä tilanteeseen, jossa havaintoja syntyy enää hyvin vähän, kun kiinteistön tekniikka pelaa optimaalisesti.Paras lopputulos sekä kiinteistönomistajalle että ympäristölle

Tulevana talvena saatetaan taas joutua ihmettelemään energian hintaa. Kustannussäästöt ovat tietysti tärkeä syy siirtyä digitaaliset ratkaisut ja asiantuntijatyön yhdistävään toimintatapaan, mutta asiaa kannattaa ajatella myös laajemmalta kannalta.

Kiinteistöjen energiankulutus on merkittävä osa energian kokonaiskulutusta, jopa 40 prosenttia. Vähentämällä turhaa energiankulutusta kiinteistöissä voimme torjua ilmastokriisiä ilman, että se vaikuttaa kenenkään päivittäiseen elämään.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni asiasta tarkemmin.

Ville Viherä
Ville Viherä

Kehityspäällikkö, Caverion Suomi