Miksi ja milloin kiinteistöautomaatio kannattaa modernisoida?
Juha-Matti Välimaa,
14.12.2020
Kiinteistöt

Miksi ja milloin kiinteistöautomaatio kannattaa modernisoida?

Kiinteistöautomaatio on modernin kiinteistön keskushermosto. Kun automaatiojärjestelmä toimii oikein ja on integroitu muuhun kiinteistötekniikkaan, se antaa laajan kuvan kiinteistön toiminnasta ja mahdollistaa sen tietoon perustuvan johtamisen. Mikäli kiinteistössäsi tilanne ei ole vielä tämä, poimi tästä blogista vinkit siihen, miksi ja milloin automaatiojärjestelmääsi olisi syytä päivittää. 

Miksi kiinteistöautomaatio kannattaa uusia?

Kiinteistö on teknisten järjestelmien ja sen käyttäjien yhteinen ekosysteemi, jossa kaikella toiminnalla on vaikutus niin kiinteistön olosuhteisiin, energiankulutukseen kuin toimintaankin. Siksi automaatiolla pitäisi ohjata talotekniikkaa kiinteistön reaaliaikaisten olosuhteiden pohjalta eikä luottaa oletuksiin perustuviin säätöihin. 

Jotta kiinteistöä voidaan automaation avulla johtaa tiedolla, on olennaista kerätä kiinteistön toiminnasta ja tilasta mahdollisimman laajasti dataa. Kerättyjen datasettien pohjalta kiinteistön toimintoja voidaan sitten hallita kokonaisuutena. Datan avulla pystytään myös tunnistamaan sekä ennakoimaan toimintaa, jota ihminen ei paljaalla silmällä näe tai voisi havaita yksittäisen järjestelmän toimintaa tarkastelemalla.
 
Mitä useampi kiinteistön tekninen osa-alue on liitetty samaan ohjausjärjestelmään, sitä laajemmalle hyöty leviää ja sitä kokonaisvaltaisemmin kiinteistöä pystytään ohjaamaan. Jos järjestelmiä ohjataan hajanaisesti, on kiinteistön toiminnasta vaikea saada yhtenäistä dataa ja kehityspotentiaali voi jäädä huomaamatta. 

Modernin automaation tärkeimmät lopputulokset ovat aina miellyttävät olosuhteet ja käyttäjän tarpeita vastaava kiinteistö. Olosuhteet ja vastuullisesti ohjattu energiatehokas kiinteistö eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan tiedolla johtamisen lopputuloksena molemmat ovat saavutettavissa. 

Milloin on hyvä hetki modernisoida automaatiota?

Automaation uudistamis- ja päivitystarpeet kannattaa tarkistaa säännöllisesti, mutta viimeistään kiinteistön modernisointi-, muutos- tai korjausvaiheessa. 

Teknologia kehittyy vauhdilla myös kiinteistöautomaation saralla. Vaikka vanhalla järjestelmällä olisikin vielä teknistä käyttöikää jäljellä, uusiminen tai päivittäminen voi silti olla järkevää. Investointi voi maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun sen avulla kiinteistön toimintaa pystytään ohjaamaan viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja energiatehokkaammaksi entistä tehokkaammin. 
 
Monesti kiinteistön tekninen varustetaso on kiitettävällä tasolla, mutta osittain puuttuvien liitosten vuoksi tekniikkaa ei hyödynnetä täysimääräisesti. Tässä tilanteessa aiemmin mainittuja hyötyjä automaatiojärjestelmästä ei saada.
 
Myös tilamuutosten yhteydessä olisi syytä tarkastella automaation kokonaisuutta. Uusikin kiinteistöautomaatiojärjestelmä voi vaatia muutoksia, jos tilan uusi käyttötarkoitus ei enää vastaa sille suunniteltuja lähtökohtia. 
 

Täyttääkö nykyinen automaatiosi äly- ja energiatehokkuusvaatimukset?

Mikäli kiinteistöautomaatiojärjestelmäsi ovat jo ehtineet korkeaan ikään, on todennäköisempää, etteivät ne vastaa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin teknisiä vaatimuksia ja saneeraus on sen puolesta ajankohtaista. Voit tarkastaa direktiivin tarkat vaatimukset aiemmasta blogistamme.

Yksi tapa varmistaa kiinteistön automaatiojärjestelmän nykytila on SRI-kartoitus eli älyvalmiuskartoitus. SRI- kartoituksen avulla tutkitaan kiinteistön nykytila ja selvitetään tarpeet tulevaisuuden varalle. Kartoituksessa selvitetään esimerkiksi mitä tarvitaan, jotta kiinteistö olisi valmis energiatehokkaaseen käyttöön ja ylläpitoon sekä kykenisi tulevaisuudessa vastaamaan sähköverkon muuttuviin tarpeisiin.
 

Arvioi kiinteistöautomaation uusimista kun:

  • Kiinteistöä muutenkin peruskorjataan tai sen tiloja uudistetaan 
  • Nykyinen järjestelmä ei mahdollista kaiken kiinteistötekniikan kokonaisvaltaista ohjaamista
  • Järjestelmä ei kerrytä riittävästi dataa talotekniikasta
  • Järjestelmä ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia
  • Automaatiojärjestelmä on yli 10 vuotta vanha

Jos haluat vielä tarkempia tietoja automaatiojärjestelmän uusimisesta kurkkaa oppaaseemme  Kiinteistöautomaatiojärjestelmän ostajan opas: Paras hyöty irti investoinnista kiinteistötekniikkaan.” 

Voit myös olla suoraan minuun yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja aiheesta.
Juha-Matti Välimaa
Avainasiakaspäällikkö
Ostajan opas

Ostajan opas

Auttaa sinua valitsemaan kiinteistöllesi sopivan automaatiojärjestelmän.

Lataa maksuton opas

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt